Kennisbank

Brown Paper-sessie

Wat is een Brown Paper-sessie?

Een Brown Paper-sessie is een interactieve en visuele techniek die wordt gebruikt om processen binnen een organisatie te analyseren en te optimaliseren. Door gebruik te maken van een groot stuk bruin papier als canvas, brengen teams gezamenlijk de verschillende stappen van een proces in kaart, wat leidt tot een beter begrip en potentiële verbeteringen.

Waarom wordt dit Brown Paper genoemd?

Omdat je vanuit een ‘brown paper’ (concept versie) naar een ‘white paper’ gaat, de definitieve versie.

Kernfuncties van een Brown Paper-sessie:

 • Visuele Mapping:
  • Deelnemers visualiseren het volledige proces op een groot bruin papier door elke stap, actie en besluitpunt gedetailleerd te noteren. Dit maakt het mogelijk om het proces van begin tot eind te zien.
 • Actieve Deelname:
  • Brown Paper-sessies vereisen actieve betrokkenheid van alle teamleden en stakeholders. Iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen aan het tekenen, beschrijven en herzien van het proces.
 • Transparantie en Inzicht:
  • Door het proces visueel weer te geven, worden verborgen stappen en knelpunten zichtbaar, wat cruciaal is voor effectieve analyse en verbetering.
 • Samenwerking en Engagement:
  • Deze sessies stimuleren samenwerking en dialoog tussen verschillende teamleden en afdelingen, waardoor een gezamenlijk begrip van het proces ontstaat.
 • Identificatie van Verbeterpunten:
  • Tijdens de sessie kunnen deelnemers inefficiënties, redundanties en bottlenecks identificeren. Samenwerken om deze issues te adresseren, bevordert een proactieve benadering van procesverbetering.
 • Hulpmiddelen voor Visualisatie:
  • Gebruik van stickers, markers, en gekleurde notities helpt bij het categoriseren en benadrukken van verschillende aspecten van het proces.

Toepassingen en Voordelen:

 • Optimalisatie van Processen:
  • Perfect voor het verfijnen van bestaande processen door inzichten en directe feedback van de procesgebruikers.
 • Projectplanning en Management:
  • Helpt bij het plannen van projecten door een visueel overzicht te bieden van taken, verantwoordelijkheden en tijdlijnen.
 • Training en Educatie:
  • Uitstekend hulpmiddel voor het trainen van nieuwe medewerkers door hen een duidelijk en begrijpelijk overzicht te bieden van operationele processen.
 • Bevordering van Transparantie en Begrip:
  • Verhoogt de transparantie binnen de organisatie en zorgt ervoor dat alle teamleden het proces begrijpen en hoe hun werk bijdraagt aan het geheel.

Brown Paper-sessies zijn een essentiële tool voor bedrijven die streven naar continue verbetering en efficiëntie. Ze zijn bijzonder waardevol in complexe omgevingen waar begrip van gedetailleerde processen essentieel is voor succes. Door het gebruik van deze techniek kunnen organisaties hun operationele praktijken verfijnen en hun algehele prestaties aanzienlijk verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank