Kennisbank

Business Non-Value Add (BNVA)

Wat is Business Non-Value Add (BNVA)?

Business Non-Value Add (BNVA) is een concept binnen Lean management dat zich richt op het identificeren van activiteiten binnen een bedrijfsproces die geen directe waarde toevoegen aan het eindproduct of de dienst, maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het proces. Hoewel deze activiteiten essentieel zijn voor het functioneren van het bedrijf, leveren ze geen directe waarde vanuit het perspectief van de klant.

Kenmerken van BNVA

 • Noodzakelijk maar Niet Waarde-Toevoegend: Deze taken zijn essentieel voor het proces maar dragen niet direct bij aan het eindresultaat dat de klant waardeert.
 • Administratieve Activiteiten: Vaak omvat BNVA administratieve taken zoals documentatie, het invullen van formulieren en het bijhouden van records die noodzakelijk zijn voor compliance, traceerbaarheid en procesbeheer.
 • Wachten en Vertragingen: Elke tijd die wordt besteed aan het wachten op materialen, goedkeuringen of andere proceselementen, valt onder BNVA. Deze momenten dragen niet direct bij aan de waardecreatie.
 • Logistiek en Transport: Het verplaatsen van materialen of producten binnen een fabriek of tussen locaties is typisch BNVA, tenzij deze activiteiten expliciet waarde toevoegen vanuit het perspectief van de klant door bijvoorbeeld snellere levering.

Voorbeelden van BNVA

 • Goedkeuringsprocessen: Veel organisaties hebben meervoudige goedkeuringslagen die tijd kosten en de processen vertragen zonder dat ze de waarde van het eindproduct verhogen.
 • Overmatige Documentatie: Het bijhouden van gedetailleerde records die verder gaan dan wat nuttig of noodzakelijk is voor kwaliteitsborging of klanttevredenheid.
 • Dubbel Werk: Taken die meer dan eens worden uitgevoerd zonder een duidelijke toegevoegde waarde.

Het Belang van het Minimaliseren van BNVA

 • Kostenreductie: Door het verminderen van BNVA kunnen bedrijven operationele kosten verlagen.
 • Efficiëntieverbetering: Minder BNVA betekent vaak snellere processen en een hogere productiviteit.
 • Verhoogde Klanttevredenheid: Door zich te concentreren op waarde-toevoegende activiteiten, kunnen bedrijven producten en diensten leveren die beter voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten.

Strategieën voor het Verminderen van BNVA

 • Procesanalyse: Regelmatig herzien van processen om niet-waarde-toevoegende activiteiten te identificeren en te elimineren.
 • Procesverbeteringstechnieken: Toepassen van Lean tools zoals kaizen, waarbij werknemers worden aangemoedigd om inefficiënties en verspilling in hun werkprocessen te identificeren.
 • Technologie en Automatisering: Gebruik maken van technologie om handmatige processen te automatiseren en efficiëntie te verhogen.

Conclusie

Het identificeren en reduceren van Business Non-Value Add activiteiten is essentieel voor organisaties die streven naar efficiëntie en effectiviteit. Door zich te richten op het elimineren van deze niet-waarde-toevoegende elementen, kunnen bedrijven hun operationele kosten verlagen, processen stroomlijnen en uiteindelijk meer waarde leveren aan hun klanten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank