Kennisbank

Businesscase

Wat is een Businesscase?

Een businesscase is een belangrijk instrument in projectmanagement dat de zakelijke rechtvaardiging voor het initiëren van een project uiteenzet. Het biedt een gedetailleerde onderbouwing van de economische logica achter het project door de verwachte kosten en baten grondig te analyseren.

Belangrijke Aspecten van een Businesscase

  • Kosten-Baten Analyse: De businesscase biedt een uitgebreide analyse van alle kosten die met het project verbonden zijn en schat de baten die het project zal opleveren. Dit omvat directe kosten zoals materialen en arbeid en indirecte kosten zoals administratie. De baten kunnen zowel financieel (bijvoorbeeld omzetverhoging of kostenbesparing) als niet-financieel (zoals verbeterde klanttevredenheid of operationele efficiëntie) zijn.
  • ROI en TCO: Cruciale financiële maatstaven zoals Return on Investment (ROI) en Total Cost of Ownership (TCO) worden berekend om de economische haalbaarheid van het project te beoordelen. Deze indicatoren helpen beslissers om te bepalen of de voordelen van het project opwegen tegen de kosten.
  • Risicoanalyse: Elke businesscase omvat een beoordeling van de potentiële risico’s en uitdagingen die het succes van het project kunnen bedreigen. Het biedt ook strategieën om deze risico’s te mitigeren.
  • Alternatieve Opties: De businesscase onderzoekt alternatieve scenario’s naast het hoofdproject, inclusief de optie om het project niet te starten, om stakeholders een volledig beeld te geven van alle mogelijke uitkomsten.
  • Besluitvormingsondersteuning: De businesscase dient als een belangrijk document voor de besluitvorming, waarbij het stakeholders in staat stelt geïnformeerde keuzes te maken over de voortgang van het project.
  • Monitoring en Evaluatie: Na goedkeuring wordt de businesscase gebruikt als een basis voor het volgen van de voortgang en het evalueren van de prestaties van het project tegen de oorspronkelijk gestelde doelen.

Belang van een Businesscase

Het opstellen van een businesscase is essentieel voor het waarborgen van strategische afstemming en financiële rechtvaardiging van projecten. Het bevordert zorgvuldige planning, rigoureuze evaluatie en geïnformeerde besluitvorming binnen de organisatie. Door alle aspecten van het project vanaf het begin duidelijk te definiëren en te analyseren, helpt een businesscase om projectrisico’s te minimaliseren en de kans op succes te maximaliseren.

Dit document speelt een sleutelrol in het beheersen van projectinvesteringen en het ondersteunen van strategische beslissingen, wat cruciaal is voor het behalen van zakelijke doelstellingen en het optimaliseren van middelen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank