Kennisbank

C-chart (Control Chart voor Tellingen)

Wat is een C-chart?

Een C-chart, of controlekaart voor tellingen, is een instrument in kwaliteitscontroleprocessen die gebruikt wordt om het aantal defecten binnen een product of proces te monitoren en te beheersen. Het is bijzonder effectief in productie- en serviceomgevingen waar het belangrijk is om de frequentie van voorkomende fouten te beheren.

Kenmerken van een C-chart

  • Focus op Defecten: In tegenstelling tot kaarten die defectieve eenheden tellen, richt de C-chart zich op het tellen van individuele defecten binnen een eenheid. Dit kan variëren van fabricagefouten tot fouten in softwarecode.
  • Gegevensverzameling: Voor de effectiviteit van de C-chart is het belangrijk dat gegevens op consistente en regelmatige basis worden verzameld. Hierbij wordt elke observatie of steekproef genoteerd en geanalyseerd.
  • Controlelimieten: De C-chart bevat zowel een bovenste als een onderste controlelimiet, die helpen bepalen wanneer het proces afwijkt van de normale operationele condities. Deze limieten worden statistisch berekend op basis van de verwachte variatie in het proces.
  • Processtabiliteit: Het primaire doel van de C-chart is om te verzekeren dat het proces stabiel blijft over tijd. Indicaties dat het proces buiten de controlelimieten valt, vereisen onderzoek en mogelijk aanpassingen om het proces weer in controle te krijgen.
  • Tool voor Continue Verbetering: Door regelmatige analyse van de C-chart kunnen organisaties trends identificeren, problemen oplossen en hun processen continu verbeteren, wat leidt tot hogere kwaliteitsstandaarden en efficiëntie.

Toepassingen van C-charts

C-charts zijn bijzonder waardevol in industrieën waar kwaliteitscontrole cruciaal is, zoals in de productie van elektronica, farmaceutica, en andere sectoren waar nauwkeurigheid van groot belang is. Ze zijn ook nuttig in administratieve processen waar fouten in documentatie kritisch kunnen zijn.

Belang van C-charts

Door het gebruik van C-charts kunnen bedrijven niet alleen reageren op problemen zodra deze zich voordoen, maar ook proactief processen beheren en optimaliseren. Dit helpt niet alleen bij het verbeteren van de productkwaliteit, maar verhoogt ook de klanttevredenheid en kan leiden tot significante kostenbesparingen door verminderde verspilling en efficiëntere operaties.

In essentie is de C-chart een krachtig hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het streven naar excellentie in kwaliteitsbeheer en het behalen van strategische doelstellingen door nauwkeurige monitoring en management van productieprocessen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank