Kennisbank

C/O (Change Over): Omsteltijd in Productie

Wat is C/O (Change Over)?

C/O, of “Change Over,” verwijst naar de omsteltijd die nodig is om een productielijn, machine, of proces aan te passen van het produceren van het ene product naar het andere. Deze periode is cruciaal voor productie-efficiëntie en wordt veel besproken in contexten van Lean Manufacturing en Six Sigma.

Belang van Omsteltijd:

  • Productiviteit: Een snelle en efficiënte omsteltijd verhoogt de productiviteit door de stilstand van machines en productielijnen te minimaliseren.
  • Flexibiliteit: Kortere omsteltijden maken het mogelijk om op een flexibele manier te reageren op veranderende marktvragen en kleine hoeveelheden te produceren zonder significante kostentoename.
  • Kostenbesparing: Het verminderen van omsteltijden helpt bij het verlagen van de operationele kosten en verbetert de doorlooptijd van het productieproces.

Technieken voor Verbetering:

  • SMED (Single-Minute Exchange of Die): Een systematische methode ontwikkeld door Shigeo Shingo voor het snel en efficiënt wisselen van gereedschappen en instellingen van machines binnen een enkele minuut of een enkel cijfer minuutbereik.
  • Standaardisatie: Door het standaardiseren van onderdelen en processen kunnen omsteltijden worden verkort, omdat minder aanpassingen nodig zijn tussen productieruns.
  • Voorbereiding: Voorbereiden van alle benodigde materialen en gereedschappen voor de omstelling kan de daadwerkelijke omsteltijd aanzienlijk verminderen.

Toepassingen:

  • Industriële Productie: Van automobielindustrie tot elektronica, waar frequente productwissels vereist zijn.
  • Farmaceutische Productie: Nauwkeurige en snelle omstelling is essentieel om aan de strikte regelgeving en kwaliteitseisen te voldoen.

Strategische Impact:

Het optimaliseren van Change Over-activiteiten is essentieel voor bedrijven die streven naar Lean operaties. Het effectief beheersen en reduceren van C/O-tijden kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in operationele efficiëntie en klanttevredenheid. Door deze strategische benadering kunnen bedrijven sneller inspelen op marktveranderingen en hun concurrentiepositie versterken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank