Kennisbank

C/T: Cyclustijd in Proces- en Productiebeheer

Wat is C/T (Cyclustijd)?

C/T, wat staat voor “Cyclustijd”, is een cruciale maatstaf in productie- en procesbeheer die de tijd beschrijft die nodig is om een specifieke taak, bewerking, of processtap te voltooien. Deze tijdsmeting speelt een sleutelrol in het analyseren en optimaliseren van de efficiëntie van productie- en bedrijfsprocessen.

Kenmerken van Cyclustijd:

  • Taakspecifiek: Cyclustijd meet de benodigde tijd voor een individuele taak of bewerking binnen een groter proces, van start tot finish.
  • Exclusief Wachttijd: In tegenstelling tot doorlooptijd, houdt cyclustijd meestal geen rekening met tussenliggende wachttijden of vertragingen; het richt zich puur op de actieve werktijd.
  • Meetbaarheid: Cyclustijd wordt kwantitatief uitgedrukt, meestal in eenheden zoals seconden, minuten of uren, wat een duidelijke basis biedt voor analyse en verbetering.
  • Optimalisatie en Efficiency: Door cyclustijden te analyseren en te optimaliseren, kunnen organisaties inefficiënties, knelpunten en vertragingen in hun processen identificeren en aanpakken.

Voordelen van Cyclustijdbeheer:

  • Verhoogde Productiviteit: Vermindering van de cyclustijd kan leiden tot een snellere productie, wat direct bijdraagt aan verhoogde output en productiviteit.
  • Kostenbesparing: Efficiëntere processen met kortere cyclustijden kunnen leiden tot kostenreducties door minder tijdverspilling en efficiënter gebruik van middelen.
  • Procesverbetering: Systematische verlaging van de cyclustijden ondersteunt Lean initiatieven en helpt bij het creëren van meer gestroomlijnde, minder verspillende processen.
  • Klanttevredenheid: Snellere procescycli kunnen leiden tot snellere levertijden, wat vaak resulteert in verhoogde klanttevredenheid.

Methodologieën:

  • Lean Manufacturing: In Lean-praktijken is de reductie van cyclustijd een belangrijke focus om verspilling te minimaliseren en waarde voor de klant te maximaliseren.
  • Continuous Improvement: Doorlopende verbeteringsprocessen zoals Kaizen benadrukken het belang van voortdurende reducties in cyclustijden als middel voor kwaliteitsverbetering en kostenreductie.

Toepassingen:

Cyclustijd wordt toegepast in een breed scala van industrieën, waaronder productie, logistiek, softwareontwikkeling en dienstverlening, en is fundamenteel voor het verhogen van de operationele efficiëntie en het concurrentievermogen van een organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank