Kennisbank

Capability Index (Cp)

Wat is de Capability Index?

De Capability Index, beter bekend als Cp, is een statistische maatstaf die de potentieel haalbare prestatie van een proces aangeeft in termen van zijn vermogen om producten of resultaten te leveren die binnen vooraf vastgestelde specificatielimieten vallen. Deze index biedt een indicatie van de theoretische bekwaamheid van een proces op korte termijn, zonder rekening te houden met de centrering van het proces.

Formule:

De formule voor de berekening van Cp is als volgt:

Cp = (USL – LSL) / (6 * sigma)

Hierbij staat:

  • USL (Upper Specification Limit): De bovenste grens van wat acceptabel is voor het eindproduct of proces.
  • LSL (Lower Specification Limit): De onderste grens van wat acceptabel is.
  • Sigma (σ): De standaarddeviatie, die de spreiding van het proces aangeeft.

Interpretatie:

  • Een Cp-waarde van 1.0 suggereert dat het proces precies de ruimte van de specificatiegrenzen opvult, met weinig tot geen ruimte voor variatie.
  • Een Cp-waarde groter dan 1.0 betekent dat het proces minder variabel is en comfortabel binnen de specificatielimieten valt.
  • Een Cp-waarde lager dan 1.0 wijst op een proces dat niet in staat is om consistent producten binnen de specificatielimieten te produceren, wat duidt op mogelijke problemen met de processtabiliteit of variabiliteit.

Beperkingen van Cp:

Cp meet de spreiding ten opzichte van de specificatielimieten zonder rekening te houden met de centrering van het proces ten opzichte van deze limieten. Hierdoor kan het een misleidend beeld geven als het proces niet gecentreerd is. In dergelijke gevallen wordt de Capability Index Cpk gebruikt om zowel de spreiding als de centrering te evalueren.

Toepassing:

Cp is cruciaal in kwaliteitsmanagement en procesverbetering. Het wordt gebruikt om de kwaliteit van processen te beoordelen en te identificeren waar verbeteringen nodig zijn. Door de procescapaciteit te verbeteren, kunnen organisaties hun efficiëntie verhogen, kosten verlagen en de productkwaliteit verhogen.

Belang:

Inzicht in de Capability Index stelt organisaties in staat om hun productieprocessen te optimaliseren en te verzekeren dat hun producten consistent voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dit draagt bij aan hogere klanttevredenheid en betere bedrijfsresultaten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank