Kennisbank

Capability

Wat is Capability?

Capability verwijst naar het vermogen van een product, proces, persoon of organisatie om specifieke taken of functies uit te voeren conform vooraf bepaalde eisen en specificaties. Het concept speelt een cruciale rol in diverse domeinen zoals kwaliteitsbeheer, personeelsontwikkeling, productontwikkeling en organisatorische prestaties.

Kernaspecten van Capability:

 1. Meetbaarheid:
  • Capability is kwantificeerbaar en kan worden gemeten tegen vastgestelde criteria en normen. Dit maakt het mogelijk om prestaties objectief te beoordelen en te verbeteren.
 2. Specifieke Taken:
  • Het concept is toepasbaar op specifieke taken of activiteiten. Het gaat om het vermogen om bepaalde functies efficiënt en effectief uit te voeren.
 3. Voldoen aan Vereisten:
  • Het bereiken van capability houdt in dat er aan duidelijk gedefinieerde vereisten en specificaties wordt voldaan. Deze specificaties bepalen de standaarden voor prestaties en kwaliteit.
 4. Competentie:
  • Capability impliceert een bepaalde mate van bekwaamheid of deskundigheid, noodzakelijk voor het effectief uitvoeren van een taak of functie.
 5. Toepassingsgebied:
  • Dit concept is relevant in verschillende contexten, van het vermogen van een machine om producten van hoge kwaliteit te produceren tot de bekwaamheid van een medewerker om een bepaalde taak uit te voeren.
 6. Kwaliteitsborging:
  • Capability is essentieel voor het waarborgen van consistentie, kwaliteit en betrouwbaarheid binnen organisaties, en speelt een sleutelrol in het behouden en verbeteren van de algemene prestaties.

Belang in Organisaties:

Capability is fundamenteel voor het behalen van strategische doelen en het voldoen aan klantverwachtingen. Organisaties streven voortdurend naar het verbeteren van hun capabilities om concurrerend te blijven, de klanttevredenheid te verhogen, en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Verbeterstrategieën:

 • Training en Ontwikkeling: Het verbeteren van individuele en teamcapabilities door gerichte training en professionele ontwikkelingsprogramma’s.
 • Procesoptimalisatie: Het aanpassen en verfijnen van processen om efficiëntie en effectiviteit te maximaliseren.
 • Technologische Upgrades: Investeren in geavanceerde technologieën om productie- en servicecapabilities te verhogen.

Conclusie:

Capability is een veelzijdig concept dat van vitaal belang is voor het succes van zowel individuen als organisaties. Het biedt een raamwerk voor het systematisch en continu verbeteren van vaardigheden en processen, wat essentieel is voor het behalen van kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank