Kennisbank

Capaciteit in Productie en Operaties

Wat is Capaciteit?

Capaciteit is de maximale output of het maximale aantal eenheden dat een faciliteit, proces of systeem kan produceren in een gestelde tijdsperiode onder normale werkomstandigheden. De capaciteit is een kritische maatstaf voor de productiviteit en efficiëntie van operationele processen en speelt een fundamentele rol in productie- en service-industrieën.

Formule voor Capaciteit:

Capaciteit = 1 / Cyclustijd

Hierbij is:

 • Capaciteit: De maximale output of het maximale aantal eenheden dat een faciliteit, proces of systeem kan produceren in een gestelde tijdsperiode onder normale werkomstandigheden.
 • Cyclustijd: Dit is de tijd die nodig is om één eenheid van een product of service te produceren of te leveren. Cyclustijd is een directe indicator van de snelheid van productieprocessen.

Belang van Capaciteit:

Capaciteit heeft directe implicaties voor meerdere bedrijfsaspecten:

 • Kostenbeheersing: Effectief capaciteitsmanagement kan helpen de kosten te beheersen door overproductie te voorkomen en efficiënt gebruik te maken van middelen.
 • Voldoen aan klantvraag: Capaciteit moet voldoende zijn om aan de marktvraag te voldoen zonder onnodige vertragingen, wat leidt tot hogere klanttevredenheid.
 • Optimalisatie van bronnen: Door de capaciteit af te stemmen op de werkelijke behoeften, kunnen organisaties hun bronnen optimaal benutten.

Capaciteitsplanning:

Capaciteitsplanning omvat de analyse en voorspelling van de benodigde capaciteit om aan toekomstige productie- of servicevereisten te voldoen. Dit proces is cruciaal voor:

 • Schaalvergroting: Aanpassingen in capaciteit om te voldoen aan groeiende marktvraag.
 • Efficiëntieverbeteringen: Identificeren en elimineren van bottlenecks die de capaciteit beperken.

Uitdagingen bij Capaciteitsbeheer:

 • Schommelingen in Vraag: Variabiliteit in marktvraag kan leiden tot onder- of overcapaciteit.
 • Technologische Veranderingen: Upgrades en innovaties kunnen bestaande capaciteitsplanningen ontregelen.
 • Resource Management: Evenwicht vinden tussen beschikbare middelen en capaciteitsvereisten is een constante uitdaging.

Strategieën voor Effectief Capaciteitsbeheer:

 • Flexibiliteit: Het opbouwen van capaciteit die snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Lean Operations: Implementeren van lean-principes om de efficiëntie te maximaliseren en verspilling te minimaliseren.
 • Voorspellende Analyse: Gebruik maken van geavanceerde analytics om toekomstige capaciteitsbehoeften nauwkeurig te voorspellen.

Conclusie:

Een effectief beheer van capaciteit is essentieel voor het optimaliseren van operationele prestaties en het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Door strategisch capaciteitsplanning en management kunnen organisaties zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, concurrerend blijven en hun operationele efficiëntie verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank