Kennisbank

Catch Ball

Wat is Catch Ball?

Catch Ball is een interactieve communicatiestrategie die gebruikt wordt binnen Hoshin Kanri, een Japanse methodiek voor strategisch management. Deze benadering bevordert tweerichtingscommunicatie tussen verschillende niveaus van een organisatie om strategische doelen te verfijnen en te implementeren.

Doel van Catch Ball:

Het doel van de Catch Ball-procedure is om strategische doelen en initiatieven door de organisatie heen te laten ‘stuiteren’, waarbij feedback en inzichten worden verzameld vanuit alle lagen van het management. Dit zorgt voor betere besluitvorming, diepere betrokkenheid, en een breed gedragen consensus.

Proces:

 1. Startpunt: De topmanagement stelt strategische doelen voor en ‘gooit’ deze naar de middenmanagers.
 2. Feedback en Aanpassingen: Middenmanagers en teamleiders bieden hun inzichten, suggesties en mogelijke bezorgdheden aan, die terug worden ‘gegooid’ naar de top.
 3. Iteratie: Dit proces wordt herhaald totdat een consensus wordt bereikt over realistische en haalbare strategische doelen.

Kenmerken van Catch Ball:

 • Collaboratief: Bevordert een samenwerkingscultuur door de hele organisatie.
 • Dynamisch: Flexibel proces dat aanpassingen mogelijk maakt op basis van feedback.
 • Inclusief: Zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich gehoord voelen en bijdragen aan het uiteindelijke plan.

Voordelen van Catch Ball:

 • Verbeterde Uitvoering: Strategieën worden beter begrepen en ondersteund door degenen die ze moeten uitvoeren.
 • Verhoogde Betrekking: Medewerkers voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie.
 • Vermindering van Weerstand: Actieve deelname vermindert weerstand tegen veranderingen.

Uitdagingen:

 • Tijdsintensief: Het kan een langdurig proces zijn dat geduld en doorzettingsvermogen vereist.
 • Risico van Miscommunicatie: Vereist duidelijke en effectieve communicatiekanalen om misverstanden te voorkomen.

Implementatie in Hoshin Kanri:

Catch Ball is een essentieel onderdeel van de jaarlijkse Hoshin-planningscyclus, wat helpt bij het verzekeren dat de langetermijndoelen van de organisatie zijn uitgelijnd met de dagelijkse activiteiten en middelen.

Conclusie:

Catch Ball binnen Hoshin Kanri is niet alleen een techniek voor strategie-uitvoering, maar ook een krachtig instrument voor organisatiecultuur en leiderschapsontwikkeling. Door deze aanpak te hanteren, kunnen bedrijven hun adaptieve vermogen verhogen en de betrokkenheid van werknemers bij het bereiken van bedrijfsdoelen versterken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank