Kennisbank

Chi-kwadraat test

Wat is De Chi-kwadraat test?

De Chi-kwadraat test, ook bekend als Chi²-test, is een statistische toets die gebruikt wordt om de relatie tussen twee of meer categorieën te analyseren. Deze toets is vooral nuttig voor het vergelijken van de frequenties of proporties van categorieën tussen verschillende groepen.

Belangrijkste Aspecten

 • Doel: De test helpt te bepalen of de verschillen tussen de waargenomen en de verwachte frequenties van categorieën statistisch significant zijn.
 • Hypothesen:
  • Nulhypothese (H0): Er is geen verschil tussen de waargenomen en de verwachte frequenties. Verschillen zijn toe te schrijven aan toeval.
  • Alternatieve hypothese (Ha): Er zijn significante verschillen tussen de waargenomen en verwachte frequenties.
 • Teststatistiek: Gebaseerd op de Chi-kwadraatverdeling, meet deze statistiek de afwijkingen van de verwachte frequenties.
 • Vrijheidsgraden: Afhankelijk van het aantal categorieën en groepen in de dataset. Het beïnvloedt de interpretatie van de teststatistiek.
 • Significantieniveau: Vaak ingesteld op 0,05. Een testresultaat dat onder dit niveau valt, leidt tot verwerping van de nulhypothese.

Toepassingen

 • Sociale Wetenschappen: Gebruikt om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen verschillende sociale categorieën, zoals leeftijd of geslacht, en bepaalde gedragingen of voorkeuren.
 • Biologie en Geneeskunde: Nuttig voor het testen van de relatie tussen genetische varianten en gezondheidsuitkomsten.
 • Marktonderzoek: Analyseert of er significante verschillen zijn in consumentenvoorkeuren over verschillende demografische groepen.

Voordelen

 • Flexibiliteit: Kan toegepast worden op een breed scala van onderzoeksvragen waar discrete data betrokken zijn.
 • Geen distributievereisten: Kan gebruikt worden zonder de aanname van normaliteit in de data, wat het geschikt maakt voor niet-parametrische data.

Uitdagingen

 • Grote steekproeven vereist: Voor kleine steekproeven kan de test onnauwkeurig zijn.
 • Overgevoeligheid: Kan gevoelig zijn voor zeer grote steekproeven, wat leidt tot significante resultaten die misschien niet relevant zijn.

Conclusie

De Chi-kwadraat test is een essentiële tool in de statistiek voor het onderzoeken van de relatie tussen categorische variabelen. Het biedt inzichten die kunnen helpen bij het nemen van onderbouwde beslissingen op basis van statistische bewijzen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank