Kennisbank

Cirkeldiagram of Pie-chart

Wat is een Cirkeldiagram?

Een cirkeldiagram, ook bekend als een Pie-chart (taartdiagram), is een visuele weergave die gebruikt wordt om de relatieve proporties van verschillende categorieën binnen een geheel te tonen. Het bestaat uit een cirkel die is verdeeld in sectoren, waarbij elke sector een bepaalde categorie vertegenwoordigt.

Belangrijke Aspecten

  • Weergave van Proporties: Elk segment van het cirkeldiagram toont het aandeel of percentage van elke categorie ten opzichte van het totaal. De grootte van elke sector is proportioneel aan de grootte van de categorie die het vertegenwoordigt.
  • Visualisatie: Door zijn visuele aard maakt het cirkeldiagram het gemakkelijk om de verhoudingen tussen verschillende delen van een dataset te begrijpen en te vergelijken.
  • Gebruik van Kleuren: Verschillende kleuren worden vaak gebruikt om verschillende sectoren te onderscheiden, wat bijdraagt aan een duidelijker begrip en onderscheid tussen categorieën.

Toepassingen

  • Onderwijs: Veel gebruikt in educatieve settings om percentages en proportionele relaties tussen categorieën te illustreren.
  • Bedrijfsleven: Handig in zakelijke presentaties voor het illustreren van marktaandelen, omzetverdelingen, en andere financiële data.
  • Media en Publicaties: Vaak gezien in nieuwsartikelen en rapporten om statistieken en percentages gemakkelijk over te brengen aan het publiek.

Voordelen

  • Gemakkelijk te Begrijpen: Cirkeldiagrammen maken het gemakkelijk voor kijkers om relatieve groottes en proporties te begrijpen zonder diepgaande analyse.
  • Directe Visuele Vergelijking: Biedt een directe visuele vergelijking van verschillende groepen, wat vooral handig is voor het identificeren van de grootste en kleinste categorieën.

Nadelen

  • Beperkt tot Relatieve Vergelijkingen: Niet geschikt voor het tonen van veranderingen over tijd of voor datasets met veel categorieën, omdat dit de leesbaarheid kan verminderen.
  • Perceptuele Moeilijkheden: Mensen vinden het soms moeilijk om hoeken en gebieden nauwkeurig te interpreteren, wat kan leiden tot misverstanden van de data.

Conclusie

Hoewel cirkeldiagrammen effectief zijn voor het weergeven van eenvoudige verhoudingen en snel inzicht bieden in de data, zijn ze minder geschikt voor complexe analyses en kunnen ze het beste worden gebruikt in combinatie met andere grafische tools om een volledig en nauwkeurig beeld van de data te bieden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank