Kennisbank

Coaching Kata

Wat is Coaching Kata?

Coaching Kata is een methodologische aanpak binnen Lean Management, gericht op het ontwikkelen en verbeteren van routines en vaardigheden door middel van gestandaardiseerde coachingssessies. De term “Kata” komt uit de Japanse vechtsport en betekent een gestructureerde oefening van bewegingen die herhaaldelijk worden beoefend.

Doelstellingen van Coaching Kata

 • Routineontwikkeling: Coaching Kata helpt bij het ontwikkelen van gestandaardiseerde routines in werkprocessen, wat leidt tot meer efficiëntie en consistentie.
 • Focus op Verbetering: De methodologie verschuift de focus van medewerkers van het routinematig uitvoeren van taken naar het actief zoeken naar verbeteringen binnen deze routines.
 • Continue Verbetering: Het stimuleert een permanente zoektocht naar manieren om processen te verbeteren en meer waarde te creëren voor de organisatie.

Kernprincipes

 • Standaardisatie: Het vaststellen van duidelijke, herhaalbare stappen die medewerkers moeten volgen om taken uit te voeren, wat zorgt voor betrouwbaarheid en voorspelbaarheid in processen.
 • Reflectie: Regelmatige evaluaties en aanpassingen aan processen op basis van feedback en prestatieanalyse.
 • Coaching: Leiders fungeren als coaches die medewerkers begeleiden, motiveren en ondersteunen bij het verbeteren van hun werkmethoden en probleemoplossende vaardigheden.

Implementatie in de Praktijk

 • Dagelijkse Coaching: Managers en leiders voeren dagelijks korte coachingssessies uit met hun teams, gericht op specifieke verbeterdoelen.
 • Gebruik van PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act): Coaching Kata integreert de PDCA-cyclus om ervoor te zorgen dat verbeteringen systematisch worden gepland, uitgevoerd, gecontroleerd en aangepast.
 • Ontwikkeling van Probleemoplossende Vaardigheden: Medewerkers worden aangemoedigd om kritisch en creatief na te denken over hun werkprocessen en zelfstandig verbeteringen voor te stellen en uit te voeren.

Voordelen

 • Cultuur van Leren en Verbeteren: Creëert een werkomgeving waarin leren en verbetering worden bevorderd als dagelijkse activiteit.
 • Verhoogde Medewerkerbetrokkenheid: Medewerkers voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun werk en resultaten.
 • Verbeterde Procesefficiëntie: Door continu te focussen op het optimaliseren van werkprocessen, verhoogt Coaching Kata de algehele efficiëntie en productiviteit.

Conclusie

Coaching Kata is een essentieel onderdeel van Lean Management dat niet alleen de operationele efficiëntie verbetert, maar ook een sterke basis legt voor een cultuur van continue verbetering en persoonlijke ontwikkeling binnen organisaties.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank