Kennisbank

Kappa

Wat is Cohen’s Kappa?

Cohen’s Kappa is een statistische maatstaf die de mate van overeenstemming tussen twee of meer beoordelaars beoordeelt voor kwalitatieve (categorische) items. Dit is bijzonder nuttig in onderzoekssituaties waar beslissingen subjectief kunnen zijn, zoals in medische codering, juridische interpretaties, of kwaliteitsbeoordelingen.

Hoe Werkt Cohen’s Kappa?

 • Dataverzameling: Twee of meer beoordelaars evalueren dezelfde set items (bijvoorbeeld patiënten, juridische cases, of onderzoeksantwoorden) en categoriseren elk item onafhankelijk.
 • Kappa Berekening: De Kappa-waarde wordt berekend met een formule die rekening houdt met de hoeveelheid overeenstemming die men zou verwachten door toeval.

De formule voor Kappa (κ) is:

Kappa (κ) = (Po – Pe) / (1 – Pe)

Waarbij:

Po de relatieve waargenomen overeenstemming tussen beoordelaars is, gemeten als de proportie van items waarover de beoordelaars het eens zijn.

Pe de verwachte overeenstemming is, gemeten als de proportie van overeenstemming die zou optreden door puur toeval, gebaseerd op de frequentie van elke categorie in de beoordelingen van de beoordelaars.

Interpretatie van Kappa-Waarden:

 • Kappa < 0: Geen overeenstemming; overeenkomsten zijn mogelijk slechter dan willekeurig.
 • 0 ≤ Kappa ≤ 0.20: Minimale overeenstemming.
 • 0.21 ≤ Kappa ≤ 0.40: Zwakke overeenstemming.
 • 0.41 ≤ Kappa ≤ 0.60: Matige overeenstemming.
 • 0.61 ≤ Kappa ≤ 0.80: Sterke overeenstemming.
 • 0.81 ≤ Kappa ≤ 1.00: Bijna perfecte tot perfecte overeenstemming.

Belang van Cohen’s Kappa:

 • Objectiviteit: Kappa biedt een kwantitatieve maat voor de consistentie die verder gaat dan toeval, wat helpt bij het vaststellen van de betrouwbaarheid van beoordelaars of classificatiesystemen.
 • Verbetering van Meetinstrumenten: Een lage Kappa-waarde kan wijzen op problemen in de meetinstrumenten of beoordelingscriteria, wat aanleiding kan geven tot verder onderzoek en verfijning.
 • Onderzoeksvaliditeit: In wetenschappelijk onderzoek helpt Kappa bij het aantonen van de validiteit van de gebruikte meetinstrumenten, wat cruciaal is voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Cohen’s Kappa wordt breed toegepast in verschillende onderzoeksdomeinen en is een essentieel instrument in studies waar de betrouwbaarheid van categorische beoordelingen moet worden verzekerd. Het gebruik van Kappa helpt onderzoekers en professionals om de nauwkeurigheid van hun beoordelingsprocessen te beoordelen en waar nodig te verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank