Kennisbank

Common Cause Variation

Wat is Common Cause Variation?

Common Cause Variation, ook bekend als “natuurlijke variatie”, is de variatie die inherent is aan een proces en voorkomt onder normale omstandigheden. Deze variatie is het resultaat van vele kleine, onvermijdelijke factoren die voortdurend invloed hebben op een proces.

Kenmerken van Common Cause Variation

  • Voorspelbaarheid: De variatie is redelijk voorspelbaar en consistent over tijd, en volgt meestal een statistische distributie zoals een normale verdeling.
  • Stabiliteit: Deze variatie is stabiel en consistent, wat betekent dat het patroon van variatie niet verandert tenzij het proces zelf wordt gewijzigd.
  • Natuurlijke procesgrenzen: De variatie blijft binnen de natuurlijke of controlelimieten van het proces.
  • Kleine fluctuaties: Het bestaat uit kleine, willekeurige schommelingen die inherent zijn aan het systeem of het proces.

Tegenstelling tot Special Cause Variation

  • Terwijl Common Cause Variation wijst op de interne consistentie van een proces, duidt Special Cause Variation op externe of ongewone verstoringen die leiden tot significante afwijkingen. Special causes moeten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd om procesintegriteit te handhaven.

Belang in Procesbeheer

  • Procesanalyse: Het identificeren van Common Cause Variation helpt bij het beoordelen van de basisprestaties van een proces en het vaststellen van effectieve controlemaatregelen.
  • Kwaliteitscontrole: In statistische procescontrole (SPC) helpt het begrijpen van deze variatie bij het instellen van de juiste controlelimieten en bij het nemen van beslissingen over procesaanpassingen.
  • Verbeterinitiatieven: Hoewel common causes niet volledig kunnen worden geëlimineerd, kan hun impact worden geminimaliseerd door procesverbeteringen die gericht zijn op het verhogen van de efficiëntie en consistentie.

Implicaties voor Procesoptimalisatie

  • Beheer van Variatie: Het effectief beheren van Common Cause Variation vereist een diepgaand begrip van het proces en continue monitoring om ervoor te zorgen dat het proces binnen de gestelde controlelimieten blijft.
  • Continue Verbetering: Door regelmatige evaluatie en verfijning van processen kunnen de effecten van natuurlijke variatie worden verminderd, wat leidt tot stabielere en voorspelbaardere procesuitkomsten.

Conclusie

Common Cause Variation is een fundamenteel concept in kwaliteitsmanagement en procesbeheersing. Door deze natuurlijke variatie te begrijpen en te beheren, kunnen organisaties hun processen efficiënter en effectiever maken, wat resulteert in hogere kwaliteit en klanttevredenheid.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank