Kennisbank

Complexiteit WaardeStroom Overzicht (CVSM)

Wat is een Complexiteit WaardeStroom Overzicht (CVSM)?

Een Complexiteit WaardeStroom Overzicht (CVSM) is een hulpmiddel binnen de Lean en Lean Six Sigma methodologieën, ontworpen om de complexiteit binnen productie- of serviceprocessen in kaart te brengen en te analyseren. Hier volgt een korte uiteenzetting van het concept CVSM:

Kernaspecten van een CVSM

 • Visuele Weergave: Het CVSM biedt een gedetailleerde visuele representatie van alle processen binnen een waardestroom. Het illustreert niet alleen de stappen en activiteiten maar ook de interacties tussen verschillende procesonderdelen.
 • Analyse van Tijd: Een belangrijk element van het CVSM is de analyse van de tijd die elke processtap inneemt, inclusief wachttijden en doorlooptijden. Dit helpt bij het identificeren van tijdverspillende activiteiten en het optimaliseren van de procesefficiëntie.
 • Diversiteit in Producten/Diensten: Het overzicht toont de variëteit in producten of diensten die door de waardestroom bewegen, waardoor inzicht wordt geboden in de complexiteit veroorzaakt door productdiversiteit.
 • Identificatie van Knelpunten: Door het blootleggen van vertragingen en knelpunten, helpt een CVSM bij het prioriteren van verbeteringsinitiatieven die de grootste impact kunnen hebben op de algehele efficiëntie.
 • Complexiteitsmanagement: Het CVSM is niet alleen een tool voor het identificeren van inefficiënties maar ook voor het managen van de complexiteit binnen processen. Het stelt organisaties in staat om bewuste keuzes te maken over welke complexiteit waardevol is en welke verminderd moet worden.

Doelen van een CVSM

 • Vereenvoudiging van Processen: Het CVSM helpt bij het vereenvoudigen van processen door onnodige stappen te elimineren en de stroom te optimaliseren.
 • Verbetering van Klantwaarde: Door zich te richten op aspecten die direct waarde toevoegen voor de klant, ondersteunt het CVSM strategieën die de klanttevredenheid verhogen.
 • Bevordering van Teamcollaboratie: Het biedt een gemeenschappelijk raamwerk voor teams om samen te werken aan procesverbeteringen, wat leidt tot beter afgestemde en effectievere oplossingen.

Implementatie

 • Data Verzameling: Informatie over elke stap wordt verzameld, inclusief bewerkingstijden, wachttijden en de aard van de activiteiten.
 • Workshops en Training: Teams worden getraind in het gebruik van CVSM-tools en nemen deel aan workshops om de data te analyseren en te interpreteren.
 • Continue Verbetering: Het CVSM wordt regelmatig bijgewerkt en dient als een dynamisch hulpmiddel voor continue verbetering.

Een CVSM is essentieel voor organisaties die streven naar operationele excellentie en is bijzonder waardevol in complexe productieomgevingen waar efficiëntie en klanttevredenheid kritische succesfactoren zijn.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank