Kennisbank

Control Chart of Regelkaart

Wat is een Control Chart?

Een Control Chart, ook bekend als een regelkaart, is een statistische tool gebruikt in procesbeheersing om te bepalen of een productie- of bedrijfsproces binnen voorgedefinieerde controlelimieten functioneert. Het belangrijkste doel van controlekaarten is het visualiseren van procesdata over tijd en het identificeren van indicatoren van ongewone gebeurtenissen, of variaties die buiten deze controlelimieten vallen, waardoor prompte maatregelen kunnen worden genomen om het proces te stabiliseren.

Basisconcepten

 • Procesvariabiliteit: Controlekaarten helpen bij het onderscheiden van normale procesvariatie (common cause) van variaties die aandacht vereisen (special cause).
 • Gegevensvisualisatie: Ze bieden een grafische weergave van gegevens, waardoor trends, cycli en afwijkingen gemakkelijk herkenbaar zijn.

Typen Controlekaarten

 • X̄- en R-kaarten: Gebruikt voor het meten van de variabiliteit binnen en tussen steekproefgroepen.
 • P-kaarten en C-kaarten: Geschikt voor kwalitatieve gegevens zoals defecten of fouten per eenheid.

Hoe Werkt Het?

 1. Dataverzameling: Data wordt systematisch verzameld en geplot over tijd.
 2. Bepaling van Limieten: Bovenste en onderste controlelimieten worden berekend op basis van historische data, waarmee de verwachte grenzen van procesvariatie worden vastgesteld.
 3. Monitoring: Doorlopende monitoring van het proces aan de hand van de verzamelde data om te verzekeren dat het proces binnen de controlelimieten blijft.

Voordelen van Controlekaarten

 • Vroege Detectie: Snelle identificatie van procesproblemen voordat ze leiden tot kwaliteitsverlies.
 • Procesverbetering: Biedt inzichtelijke gegevens die gebruikt kunnen worden voor procesoptimalisatie.
 • Kostenbesparing: Helpt defecten en overproductie te verminderen, wat resulteert in lagere operationele kosten.

Toepassingen

 • Productie: Veel gebruikt in de productie om de kwaliteit van producten te garanderen.
 • Dienstverlening: Kan helpen bij het bewaken van de serviceprocessen om consistentie en klanttevredenheid te verzekeren.

Controlekaarten zijn een essentieel onderdeel van Six Sigma, Lean Manufacturing, en andere kwaliteitsmanagement systemen, waarbij het doel is om een gedetailleerd overzicht te bieden van procesprestaties en sturing te geven aan voortdurende kwaliteitsverbetering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank