Kennisbank

Control Limit

Wat is een Control Limit (Controlelimiet)?

Control Limit (Controlelimiet) zijn statistische grenzen die in het kader van procesbeheer worden gebruikt om de variabiliteit van een proces te monitoren. Ze helpen bij het vaststellen of een proces zich binnen de normale operationele variatie bevindt of dat er onverwachte variaties optreden die aandacht behoeven. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van controlelimieten:

Definitie

Controlelimieten worden gedefinieerd als de grenzen binnen een controlekaart waarbuiten de kans op waarnemingen klein is, mits het proces onder controle is. Deze grenzen zijn typisch ingesteld op ±3 standaardafwijkingen van het procesgemiddelde.

Belang

  • Procesmonitoring: Ze bieden een duidelijke indicator of een proces consistent presteert volgens de verwachte specificaties en helpen bij het identificeren van variaties die aandacht vereisen.
  • Stabiliteitsindicatie: Als alle procesgegevens binnen de controlelimieten vallen, wordt het proces als stabiel beschouwd. Data buiten deze limieten kunnen wijzen op een speciale oorzaak van variatie.

Functies

  • Vroegtijdige waarschuwingen: Ze fungeren als waarschuwingssignalen voor procesbeheerders door aan te geven wanneer het proces afwijkt van de normale variabiliteit.
  • Kwaliteitsbeheer: Helpen bij het handhaven van de kwaliteit door de processen continu te beoordelen tegen de vastgestelde normen.

Verschil met Specificatielimieten

  • Controlelimieten zijn intern gerichte metingen die zijn gebaseerd op de prestatiecapaciteit van het proces zelf en niet direct gerelateerd zijn aan klantverwachtingen.
  • Specificatielimieten daarentegen zijn extern gerichte grenzen die zijn gebaseerd op klantvereisten of industriestandaarden.

Implementatie

Bij de implementatie van controlelimieten wordt van procesbeheerders verwacht dat ze regelmatig data verzamelen en analyseren, en actie ondernemen bij elke indicatie van procesinstabiliteit. Dit kan inhouden:

  • Aanpassing van het proces: Optimaliseren van procesparameters om de prestaties te verbeteren.
  • Onderzoek naar oorzaken: Diepgaand onderzoek naar de redenen voor afwijkingen buiten de controlelimieten.

Conclusie

Controlelimieten zijn cruciaal voor effectief procesbeheer en kwaliteitscontrole binnen organisaties. Ze stellen bedrijven in staat om consistente, betrouwbare producten en diensten te leveren, terwijl ze tegelijkertijd de operationele efficiëntie verbeteren door de noodzaak van aanpassingen en correcties te identificeren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank