Kennisbank

Control Plan

Wat is een Control Plan?

Een Control Plan is een gedetailleerd document dat de stappen, methoden en maatregelen beschrijft die nodig zijn om de prestaties van een proces te controleren en te waarborgen na het implementeren van verbeteringen, vooral in kader van kwaliteitsmanagementmethoden zoals Lean en Six Sigma. Het plan helpt om de consistentie en kwaliteit van de output te behouden door het proactief beheersen van kritieke procesvariabelen.

Kernpunten van een Control Plan:

  • Procesbeschrijving: Gedetailleerde weergave van alle processtappen, inputs, en outputs.
  • Kritieke X-factoren: Identificeert belangrijke procesvariabelen die de kwaliteit en output beïnvloeden. Deze variabelen worden continu gemonitord.
  • Meetmethoden: Specificaties van hoe kritische procesvariabelen worden gemeten, inclusief gebruikte instrumenten en technieken.
  • Controlelimieten: Definieert de acceptabele grenzen voor procesvariabelen om te waarborgen dat het proces binnen de gestelde kwaliteitsspecificaties blijft.
  • Monitoringfrequentie: Hoe vaak de metingen worden uitgevoerd om te verzekeren dat het proces stabiel en onder controle blijft.
  • Verantwoordelijkheden: Duidelijk omschreven taken en verantwoordelijkheden van teamleden voor het uitvoeren van metingen, data-analyse en het uitvoeren van corrigerende maatregelen.
  • Corrigerende acties: Procedures voor het aanpakken van situaties waarin de metingen aangeven dat het proces buiten de controlelimieten valt.

Doel van een Control Plan:

  • Kwaliteitsborging: Zorgt voor continue monitoring en controle over de proceskwaliteit na implementatie van verbeteringen.
  • Duurzaamheid: Helpt verbeteringen duurzaam te maken door te voorkomen dat processen terugvallen naar eerdere prestatieniveaus.
  • Reactievermogen: Biedt een gestructureerd reactieplan voor het geval er afwijkingen optreden, waardoor snel en effectief kan worden ingegrepen.

Implementatie van een Control Plan:

Het succesvol implementeren van een Control Plan vereist betrokkenheid van alle niveaus binnen de organisatie, van het management tot de werkvloer. Training en communicatie zijn cruciaal om iedereen op de hoogte te stellen van de processen, de belangrijkheid van de kritieke factoren en de rol die iedereen speelt binnen dit kwaliteitsbewakingssysteem.

Een effectief Control Plan draagt bij aan het minimaliseren van variabiliteit en het maximaliseren van de betrouwbaarheid van het productieproces, wat essentieel is voor het behouden van competitieve voordelen en het voldoen aan klantverwachtingen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank