Kennisbank

CONWIP

Wat is een CONWIP-systeem (Constant Work In Process)?

Een CONWIP-systeem (Constant Work In Process) is een instrument binnen Lean Manufacturing dat helpt bij het reguleren van de hoeveelheid werk in uitvoering in een productieproces. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van CONWIP:

CONWIP is een pull-systeem voor productiebeheer dat de hoeveelheid onderhanden werk (Work In Process – WIP) op een constant niveau houdt om de efficiëntie te maximaliseren en verstoppingen te minimaliseren.

Werking

  • Limiet op WIP: CONWIP stelt een limiet aan het aantal werkitems dat zich tegelijkertijd in het productieproces mag bevinden.
  • Werkkaarten: Het systeem maakt gebruik van kaarten of tokens die de doorstroom van werkitems door het productieproces reguleren. Een nieuw werkitem mag pas worden gestart als er een kaart vrijkomt door het voltooien van een ander item.

Voordelen

  • Vermindering van overproductie: Voorkomt dat er te veel wordt geproduceerd, wat middelen kan vastbinden en tot overcapaciteit kan leiden.
  • Verbeterde doorlooptijden: Helpt de tijd te verkorten die nodig is om producten van start tot finish te produceren.
  • Identificatie van knelpunten: Maakt het gemakkelijker om knelpunten in het proces te identificeren, aangezien de beperking van WIP de effecten van eventuele beperkingen benadrukt.
  • Flexibiliteit: Kan snel worden aangepast aan veranderingen in de vraag zonder de algehele productie-efficiëntie te beïnvloeden.

Toepassingen

CONWIP is bijzonder nuttig in omgevingen waar de vraag variabel is en de productieprocessen complex zijn. Het systeem kan worden toegepast op uiteenlopende industrieën, van auto-assemblage tot de productie van elektronische componenten.

Implementatie

  • Beoordeling van de procescapaciteit: Bepaal de optimale WIP-limieten op basis van de bestaande capaciteit en de verwachte vraag.
  • Aanpassing van de workflow: Implementeer CONWIP door het proces zodanig aan te passen dat kaarten of tokens worden gebruikt om de doorstroming van werk te controleren.
  • Training en monitoring: Train medewerkers om met het CONWIP-systeem te werken en monitor voortdurend de resultaten om verbeteringen aan te brengen waar nodig.

Conclusie

CONWIP is een flexibel en effectief systeem dat helpt bij het beheren van productieprocessen door de hoeveelheid WIP te beperken. Het bevordert een efficiëntere productie, vermindert verspilling en verbetert de responsiviteit op klantvraag. Het is een integraal onderdeel van moderne Lean-productieomgevingen en draagt bij aan de continue verbetering van productieactiviteiten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank