Kennisbank

Cost of Poor Quality (COPQ)

Wat is Cost of Poor Quality (COPQ)?

De “Cost of Poor Quality” (COPQ) omvat alle kosten die direct gerelateerd zijn aan het niet voldoen aan kwaliteitsnormen. Deze kosten kunnen zichtbaar zijn in de vorm van direct meetbare verliezen, maar kunnen ook indirecte gevolgen hebben die minder gemakkelijk te kwantificeren zijn. Het beheren en verminderen van deze kosten is cruciaal voor de financiële gezondheid en reputatie van een organisatie.

Belangrijke componenten van de Cost of Poor Quality

 1. Directe kosten:
  • Uitvalkosten: Kosten voor defecte producten die moeten worden weggegooid of opnieuw geproduceerd.
  • Herbewerkingskosten: Kosten die gemaakt worden om producten te corrigeren zodat ze aan de kwaliteitseisen voldoen.
 2. Indirecte kosten:
  • Garantieclaims en retourzendingen: Kosten voor het verwerken van klantretouren en garantieclaims.
  • Stilstandkosten: Verlies van productiviteit en inkomsten als gevolg van stilgevallen productielijnen of apparatuur.
 3. Operationele kosten:
  • Klachtenafhandeling: Kosten voor het beheren van klantklachten en het uitvoeren van klantenservicetaken.
  • Inspectie en testen: Toegenomen inspectiekosten om de kwaliteit van producten te waarborgen.
 4. Langetermijnkosten:
  • Reputatieschade: Potentieel verlies van klanten en marktaandeel door negatieve publieke perceptie.
  • Verlies van klanten: Kosten gerelateerd aan het verliezen van klanten die overstappen naar concurrenten vanwege ontevredenheid.

Strategieën om COPQ te verminderen

 • Kwaliteitsverbeteringsprogramma’s: Implementeren van Six Sigma, Total Quality Management (TQM), of Continuous Improvement (CI) programma’s om de kwaliteit proactief te beheren.
 • Root Cause Analysis (RCA): Gebruikmaken van RCA-technieken om de onderliggende oorzaken van defecten te identificeren en aan te pakken.
 • Procesoptimalisatie: Continu herzien en optimaliseren van productieprocessen om efficiëntie te verhogen en fouten te verminderen.
 • Training en ontwikkeling: Investeren in werknemerstraining om kennis en vaardigheden in kwaliteitsbeheer te verbeteren.

Conclusie

De “Cost of Poor Quality” is een belangrijke financiële overweging die zowel de directe als indirecte kosten omvat van het niet voldoen aan kwaliteitsnormen. Door effectieve kwaliteitsbeheersingsstrategieën te implementeren, kunnen organisaties deze kosten minimaliseren, hun efficiëntie verbeteren en hun marktpositie versterken. Het is van cruciaal belang voor organisaties om niet alleen de directe kosten, maar ook de langdurige impact van kwaliteitsproblemen op hun reputatie en klantrelaties in overweging te nemen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank