Kennisbank

Cpk: Process Capability Index

Wat is Cpk: Process Capability Index?

Cpk, ofwel de Process Capability Index, verfijnt de meting van de procescapaciteit door niet alleen de spreiding, zoals Cp dat doet, maar ook de plaatsing van het procesgemiddelde ten opzichte van de specificatiegrenzen te overwegen. Dit geeft een meer accurate weergave van hoe goed een proces in staat is om binnen de gestelde limieten te produceren.

Berekening van Cpk

De formule voor Cpk is:

Cpk = min((USL – gemiddelde) / (3 x sigma), (gemiddelde – LSL) / (3 x sigma))

waarbij:

  • USL (Upper Specification Limit): De bovengrens of de maximale acceptabele waarde voor het proces.
  • LSL (Lower Specification Limit): De ondergrens of de minimale acceptabele waarde voor het proces.
  • Gemiddelde: Het gemiddelde van de procesdata.
  • σ (sigma): De standaardafwijking van het proces.

Interpretatie van Cpk

  • Cpk > 1: Het proces voldoet adequaat aan de specificatielimieten, wat wijst op een goed gecontroleerd en capabel proces.
  • Cpk < 1: Geeft aan dat het proces verbetering behoeft, omdat het risico loopt om specificatielimieten te overschrijden.
  • Hoe hoger de Cpk-waarde, hoe beter: Een hogere Cpk waarde duidt op een proces dat niet alleen de variabiliteit beperkt, maar ook goed gecentreerd is binnen de specificatielimieten.

Belang van Cpk

  • Risicobeheersing: Cpk helpt bij het beheersen van risico’s door te verzekeren dat producten en processen binnen de gestelde kwaliteitsgrenzen blijven.
  • Kwaliteitsverbetering: Het is een cruciaal instrument voor kwaliteitsmanagement en continu verbeteringsinitiatieven, zoals Six Sigma.
  • Efficiëntie verhoging: Door de procescapaciteit te optimaliseren, verhoogt Cpk de efficiëntie en reduceert het de kosten gerelateerd aan verspilling en herbewerking.

Toepassing in de Industrie

Cpk wordt breed ingezet in diverse industrieën, waaronder de auto-industrie, farmacie en elektronica, waar hoge eisen worden gesteld aan de consistentie en betrouwbaarheid van de producten.

Conclusie

Cpk biedt inzicht in hoe goed een proces kan voldoen aan zijn vereisten. Het combineert maatstaven van spreiding en de locatie van het proces om een holistisch beeld te geven van de procesprestaties. Dit maakt Cpk een essentieel onderdeel van effectief procesmanagement en kwaliteitsborging.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank