Kennisbank

Critical to Customer (CTC)

Wat is Critical to Customer (CTC)?

Critical to Customer (CTC) identificeert de essentiële kenmerken van een product of dienst die rechtstreeks de klanttevredenheid beïnvloeden. Deze kenmerken zijn wat klanten het meest waarderen en zijn cruciaal voor hun besluitvormingsproces.

Belangrijke Aspecten

  • Klantgerichtheid: CTC’s worden afgeleid van een grondig begrip van klantbehoeften en -verwachtingen. Ze weerspiegelen de eigenschappen die voor klanten het belangrijkst zijn.
  • Prioritering: CTC’s helpen bij het prioriteren van de kenmerken die maximale waarde bieden aan de klant, zodat middelen effectief kunnen worden toegewezen tijdens het productontwikkelingsproces.
  • Leidraad voor Ontwerp: Ze sturen de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten door duidelijke doelen te stellen die zijn afgestemd op de klantverwachtingen.
  • Vertaling naar CTQ’s: Critical to Customer kenmerken worden vertaald naar Critical to Quality (CTQ) eigenschappen, die interne operationele doelstellingen en maatstaven vaststellen om te garanderen dat de klantvereisten worden voldaan.

Implementatie in het Ontwerpproces

  • In de ontwerpfase gebruiken teams CTC’s om specificaties en functies te definiëren die direct bijdragen aan het verbeteren van de klanttevredenheid.
  • Deze kenmerken worden vervolgens omgezet in meetbare kwaliteitsdoelen (CTQ’s), die tijdens de productie en kwaliteitscontrole worden gecontroleerd.

Voorbeeld

Bij het ontwerpen van een smartphone kan de levensduur van de batterij een CTC zijn omdat dit een hoog prioriteitsniveau heeft voor de eindgebruiker. Dit CTC wordt vertaald naar verschillende CTQ’s, zoals het aantal uren dat de batterij mee moet gaan bij normaal gebruik en de oplaadsnelheid.

Toepassingen

CTC’s zijn integraal onderdeel van kwaliteitsbeheer en productontwikkelingsstrategieën in industrieën zoals automotive, elektronica en consumentenproducten. Ze zijn cruciaal in methodologieën zoals Six Sigma en Lean management, waarbij de nadruk ligt op het maximaliseren van klanttevredenheid en het minimaliseren van verspilling.

Conclusie

Het concept van Critical to Customer is fundamenteel voor het succes van producten en diensten in competitieve markten. Door een diepgaand begrip van CTC’s, kunnen bedrijven verzekeren dat hun producten nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van hun klanten, wat leidt tot hogere tevredenheid en klantloyaliteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank