Kennisbank

Critical to Quality (CTQ) Matrix

Wat is een Critical to Quality (CTQ) Matrix?

De Critical to Quality (CTQ) matrix is een hulpmiddel binnen Six Sigma en kwaliteitsmanagement, bedoeld om directe verbindingen te leggen tussen klantklachten of -behoeften en de specifieke kwaliteitsaspecten van producten of processen. Het primaire doel van de CTQ matrix is om meetbare kwaliteitskenmerken te definiëren die cruciaal zijn voor klanttevredenheid.

Proces van de CTQ Matrix

  1. Verzamelen van Klantklachten: Initieel worden feedback en klachten van klanten verzameld om inzicht te krijgen in hun ervaringen en verwachtingen.
  2. Groeperen van Klachten: Klachten worden geclusterd op basis van gelijkenis in onderwerpen of thema’s, wat helpt bij het identificeren van patronen en gemeenschappelijke problemen.
  3. Identificeren van Basisbehoeften: Uit deze clusters worden fundamentele klantbehoeften afgeleid die directe invloed hebben op hun tevredenheid en loyaliteit.
  4. Ontwikkelen van CTQ’s: Elk van deze basisbehoeften wordt vertaald naar specifieke, meetbare Critical to Quality kenmerken, die duidelijk maken wat het proces moet leveren.
  5. Prioritering van CTQ’s: CTQ’s worden geprioriteerd naar hun impact op klanttevredenheid, met focus op de meest invloedrijke factoren.
  6. Vertaling naar Procesparameters: De geformuleerde CTQ’s worden vervolgens vertaald naar concrete procesparameters die door het management en operationele teams kunnen worden gecontroleerd en aangepast.

Voordelen van de CTQ Matrix

  • Doelgerichte Verbeteringen: De matrix stelt organisaties in staat om verbeteringsinspanningen te richten op die gebieden die daadwerkelijk bijdragen aan verhoogde klanttevredenheid.
  • Efficiënte Resourceallocatie: Door prioriteit te geven aan de meest kritieke kwaliteitsaspecten, kunnen middelen efficiënter worden ingezet, wat resulteert in kosteneffectieve verbeteringen.
  • Verhoogde Klanttevredenheid: Door zich te concentreren op de kwaliteitsaspecten die klanten het belangrijkst vinden, verbetert de algehele tevredenheid en loyaliteit.
  • Meetbare Resultaten: De CTQ matrix faciliteert het vaststellen van specifieke, meetbare doelstellingen die het succes van kwaliteitsinitiatieven kwantificeerbaar maken.

Implementatie

Voor een effectieve implementatie van een CTQ matrix, is het essentieel om grondige klantonderzoeken uit te voeren en samenwerking te bevorderen tussen verschillende afdelingen zoals productontwikkeling, kwaliteitsbeheer en klantenservice.

Conclusie

De CTQ matrix is een essentieel instrument voor elke organisatie die streeft naar excellente kwaliteit en klanttevredenheid. Het biedt een gestructureerde benadering om klantgerichte kwaliteitsverbeteringen door te voeren en de effectiviteit van deze inspanningen te maximaliseren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank