Kennisbank

CTQ-Breakdown

Wat is een CTQ-Breakdown?

De CTQ-Breakdown is een proces in Six Sigma en kwaliteitsmanagement dat zich richt op het vertalen van klantbehoeften naar meetbare interne kwaliteitsparameters. Het doel is om een gedetailleerd begrip te krijgen van de specifieke eisen van klanten en deze te koppelen aan de kritische aspecten van de productie of dienstverlening.

Stappen van de CTQ-Breakdown

  1. Identificatie van Klantbehoeften: Dit is de eerste en meest cruciale stap, waarbij directe input van klanten wordt verzameld via enquêtes, feedback, of marktanalyses. De verzamelde data moet concreet en actiegericht zijn.
  2. Vertaling naar CTQ’s: De geïdentificeerde behoeften worden omgezet in Critical to Quality kenmerken. Deze stap vormt de brug tussen klantverwachtingen en de technische uitvoering binnen het bedrijf.
  3. CTQ-Breakdown: Elke CTQ wordt gedetailleerd ontleed in kleinere, beheersbare componenten die direct invloed hebben op de klanttevredenheid. Dit helpt om de complexiteit van processen te verminderen en verbeterpunten duidelijker te maken.
  4. Vertaling naar Doelstellingen en Maatregelen: Na de breakdown worden de CTQ’s omgezet in specifieke doelen en meetbare prestatie-indicatoren. Dit zorgt ervoor dat elke afdeling binnen de organisatie weet wat er van hen verwacht wordt om de algehele kwaliteit te verbeteren.
  5. Prioritering van CTQ’s: Op basis van de potentiële impact op de klanttevredenheid en de technische haalbaarheid worden de CTQ’s geprioriteerd. Dit zorgt voor efficiënt gebruik van middelen en maximaliseert de impact van verbeteringen.

Voordelen van CTQ-Breakdown

  • Gerichte Kwaliteitsverbeteringen: Door de precieze behoeften van de klant te koppelen aan specifieke kwaliteitsparameters, kunnen organisaties gerichter en effectiever werken aan verbeteringen.
  • Verhoogde Klanttevredenheid: Een grondig begrip van wat klanten werkelijk nodig hebben en dit effectief implementeren, verhoogt de klanttevredenheid en loyaliteit.
  • Efficiënte Resourceallocatie: Door prioriteit te geven aan de meest impactvolle CTQ’s, worden middelen zoals tijd, personeel en geld optimaal ingezet.
  • Meetbare Resultaten: De CTQ-Breakdown maakt kwaliteitsverbetering meetbaar, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang en de effectiviteit van interventies te evalueren.

Conclusie

De CTQ-Breakdown is een krachtig hulpmiddel dat de basis legt voor een gedisciplineerde aanpak van kwaliteitsmanagement. Het verbindt klantverwachtingen met interne processen en zorgt voor een systematische aanpak om kwaliteitsdoelstellingen te bereiken, waardoor het een onmisbare strategie is voor bedrijven die streven naar uitmuntendheid in klanttevredenheid.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank