Kennisbank

Cumulative Distribution Function (CDF)

Wat is de Cumulative Distribution Function (CDF)?

De Cumulative Distribution Function (CDF) is een fundamentele component in de statistiek en waarschijnlijkheidsleer die de cumulatieve kans beschrijft dat een willekeurige variabele X een waarde aanneemt die minder dan of gelijk is aan een bepaalde waarde x. Dit statistische hulpmiddel is essentieel voor het analyseren en begrijpen van de verdeling van data binnen zowel theoretische als toegepaste settings.

Kernbegrippen van de CDF

 • Definitie: De CDF, aangeduid als F(x), toont de waarschijnlijkheid dat de willekeurige variabele X een waarde x of lager aanneemt. Dit wordt gemathematiseerd als F(x) = P(X ≤ x).
 • Relatie met PDF: Voor continue willekeurige variabelen is de CDF de integraal van de Probability Density Function (PDF), die aangeeft hoe de waarschijnlijkheden zich accumuleren. De wiskundige formule hiervoor is F(x) = ∫[van -∞ tot x] f(t) dt, waarbij f(t) de PDF representeert.
 • Eigenschappen:
  • Niet-afnemend: De CDF is een niet-afnemende functie, wat betekent dat als x toeneemt, F(x) stabiel blijft of toeneemt.
  • Bereik: De limiet van F(x) als x nadert negatieve oneindigheid is 0, en als x nadert positieve oneindigheid, convergeert F(x) naar 1.
 • Toepassingen: De CDF wordt gebruikt voor het berekenen van waarschijnlijkheden binnen specifieke intervallen en voor het bepalen van percentielen, wat helpt bij het positioneren van data binnen de context van een gehele populatie.

Praktisch Gebruik

 • Percentielen: De CDF maakt het mogelijk om te bepalen welk percentage van de data onder een bepaalde waarde valt. Dit is essentieel voor toepassingen zoals normatieve beoordelingen en risicoanalyses.
 • Vergelijking van datasets: Door CDFs van verschillende datasets te vergelijken, kunnen onderzoekers de verdeling van verschillende populaties analyseren en contrasteren.
 • Statistische testen: CDFs zijn cruciaal in statistische toetsing waarbij de verdeling van de teststatistiek onder de nulhypothese moet worden bepaald.

Visualisatie

Grafisch wordt de CDF meestal weergegeven als een curve die geleidelijk stijgt van 0 naar 1. Deze visualisatie helpt bij het snel identificeren van de spreiding van de data en is nuttig in zowel educatieve settings als in professionele data-analyse.

De CDF is een onmisbaar instrument in de gereedschapskist van statistici, analisten en wetenschappers, en biedt diepgaand inzicht in de kenmerken van willekeurige variabelen en hun waarschijnlijke gedrag.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank