Kennisbank

Data typeringen

Welke Data typeringen zijn er?

Data typeringen spelen een belangrijke rol in kwaliteitsmanagement en data-analyse, vooral binnen methodologieën zoals Lean en Six Sigma. Ze helpen bij het bepalen van de geschikte statistische technieken voor data-analyse en bieden inzicht in de aard van de gegevens. Hier zijn de belangrijkste categorieën van data typeringen:

1. Continue Data

 • Definitie: Continue data kunnen elke numerieke waarde aannemen binnen een bepaald bereik of interval en zijn meetbaar.
 • Voorbeelden: Lengte, gewicht, tijd, en temperatuur.
 • Analysemethoden: Gemiddelde, mediaan, standaarddeviatie, regressie-analyse.

2. Count Data

 • Definitie: Count data zijn gegevens die worden verzameld door het tellen van discrete gebeurtenissen of objecten.
 • Voorbeelden: Aantal defecten, aantal bezoekers, aantal verkochte eenheden.
 • Analysemethoden: Poisson-verdeling, frequentieanalyse.

3. Attribute Data

 • Definitie: Attribute data categoriseren gegevens in discrete eenheden en beschrijven kenmerken of attributen.
 • Voorbeelden: Goed/slecht, ja/nee, geslaagd/gezakt.
 • Analysemethoden: Chi-kwadraat test, binaire logistieke regressie.

Belang van Correcte Data Typering

 • Juiste Analyse: Zorgt ervoor dat de juiste statistische methoden worden toegepast voor de meest accurate en relevante resultaten.
 • Verbetering van Processen: Helpt bij het identificeren van verbeterpunten in processen door het leveren van inzicht in de onderliggende gegevensstructuur.
 • Besluitvorming: Verbetert de besluitvorming door gedetailleerde en nauwkeurige informatie te verstrekken over procesprestaties.

Toepassing in Lean en Six Sigma

 • Procesanalyse: Helpt bij het analyseren en verbeteren van processen door het bieden van een duidelijk begrip van de gegevensstromen en hun implicaties.
 • Kwaliteitscontrole: Essentieel voor kwaliteitsbeheer en monitoring, waarbij elke datatypering helpt om specifieke kwaliteitsaspecten van het product of de dienst te beoordelen.

Het correct categoriseren en begrijpen van data typeringen is fundamenteel voor het effectief toepassen van Lean en Six Sigma technieken, wat leidt tot betere kwaliteitscontrole en efficiëntie in bedrijfsprocessen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank