Kennisbank

De Empirische regel

Wat is de Empirische regel?

De empirische regel, of de 68-95-99.7 regel, is een statistisch principe dat wordt toegepast op normaal verdeelde gegevens, oftewel gegevens die een Gaussische verdeling volgen. Deze regel helpt bij het beoordelen van de spreiding van gegevens rond het gemiddelde, zonder diepgaande berekeningen te vereisen.

Wat is de Empirische Regel?

De empirische regel geeft aan hoe gegevenspunten zich verhouden tot het gemiddelde binnen bepaalde standaardafwijkingen in een normale verdeling:

 1. Eén Standaardafwijking (σ):
  • 68.2% van alle gegevens ligt binnen één standaardafwijking van het gemiddelde. Dit betekent dat het grootste deel van de gegevens vrij dicht bij het gemiddelde ligt.
 2. Twee Standaardafwijkingen (2σ):
  • 95.46% van de gegevens ligt binnen twee standaardafwijkingen van het gemiddelde. Dit bereik omvat de overgrote meerderheid van de waarnemingen.
 3. Drie Standaardafwijkingen (3σ):
  • 99.73% van de gegevens ligt binnen drie standaardafwijkingen van het gemiddelde. Bijna alle gegevens worden geacht in dit bereik te vallen.

Belang en Toepassing

 • Eenvoudige Beoordeling: De empirische regel biedt een snelle en makkelijke manier om te bepalen hoe gegevens zijn verdeeld zonder complexe statistische analyses uit te voeren.
 • Identificatie van Uitschieters: Gegevens die buiten drie standaardafwijkingen vallen, kunnen worden beschouwd als uitschieters of anomalieën.
 • Data Normaliteit: Het helpt bij het beoordelen van de normaliteit van de gegevensverdeling, wat belangrijk is voor bepaalde statistische tests die normaliteit vereisen.

Beperkingen

Hoewel de empirische regel zeer nuttig is, is het belangrijk op te merken dat deze alleen nauwkeurig is voor gegevenssets die normaal zijn verdeeld. Voor gegevens die afwijken van een normale verdeling, zoals scheve verdelingen of die met zware staarten, geeft de empirische regel mogelijk geen correcte inzichten.

Praktische Voorbeelden

In de praktijk wordt deze regel gebruikt in kwaliteitscontrole, risicobeheer, en financiële analyse om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsvinden, gezien een normale verdeling van historische data.

Door de eenvoud en het brede toepassingsgebied blijft de empirische regel een fundamentele tool in de statistiek, essentieel voor professionals in diverse velden die een basisinzicht in data variabiliteit vereisen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank