Kennisbank

Lower Control Limit (LCL)

Wat is “Lower Control Limit” (LCL)?

De “Lower Control Limit” (LCL), of Onderste Grenswaarde, speelt een belangrijk rol in statistische procescontrole (SPC), een methode die in veel industrieën wordt gebruikt om de stabiliteit en consistentie van productieprocessen te waarborgen. Deze limiet helpt bij het identificeren van variaties binnen een proces die mogelijk aandacht vereisen. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van deze belangrijke statistische tool:

Definitie

 • Onderste Grenswaarde (LCL): Dit is de ondergrens op een controlekaart waarbij, indien processen deze limiet overschrijden, dit kan wijzen op niet-willekeurige variatie of een ongebruikelijk procesgedrag.

Berekening

 • De LCL wordt typisch berekend als een bepaald aantal standaarddeviaties onder het gemiddelde van het proces. Deze afstand is afhankelijk van de gekozen controlekaart en de specifieke eisen van het proces.

Doel

 • Monitoring: De LCL wordt gebruikt om te controleren of het proces binnen acceptabele grenzen blijft, wat aangeeft dat het proces onder controle is.
 • Signalering: Wanneer procesdata consequent onder de LCL liggen, suggereert dit dat er iets abnorm

aal plaatsvindt, wat verdere analyse en mogelijk correctieve acties vereist.

Toepassingen

 • Kwaliteitscontrole: In productieomgevingen wordt de LCL gebruikt om de kwaliteit van de producten te bewaken. Als metingen consequent onder de LCL vallen, kan dit duiden op defecten of afwijkingen in het productieproces.
 • Procesverbetering: Door het identificeren van momenten waarop het proces onder de LCL presteert, kunnen organisaties gebieden identificeren waar procesverbeteringen nodig zijn.

Belang van LCL

 • Processtabiliteit: Handhaving van processtabiliteit en het voorkomen van afwijkingen die tot defecten kunnen leiden.
 • Kostenvermindering: Door vroegtijdig problemen te identificeren en op te lossen, kunnen kostbare fouten worden voorkomen.
 • Klanttevredenheid: Consistente processen leiden tot een hogere productkwaliteit en dus tot een hogere klanttevredenheid.

Overwegingen

 • Dataverzameling: Voor een nauwkeurige berekening van de LCL is betrouwbare en consistente dataverzameling noodzakelijk.
 • Periodieke Evaluatie: De LCL moet periodiek worden geëvalueerd en aangepast op basis van nieuwe procesdata en verbeteringen in het proces.
 • Training: Personeel moet adequaat getraind zijn in het begrijpen en toepassen van SPC-technieken, inclusief het gebruik van de LCL.

De LCL is niet alleen een instrument voor probleemdetectie, maar ook een basis voor continue verbetering binnen het kwaliteitsmanagement. Het gebruik ervan bevordert een cultuur van kwaliteitsbewustzijn en proactief management, essentieel voor het behalen van operationele uitmuntendheid.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank