Kennisbank

Defects per Million Opportunities (DPMO)

Wat is Defects per Million Opportunities (DPMO)?

DPMO, of “Defects per Million Opportunities”, is een meting  in Six Sigma en andere kwaliteitsmanagement methodieken die helpt bij het beoordelen van de kwaliteit en effectiviteit van een proces. Door te kijken naar het aantal defecten gerelateerd aan de mogelijke gelegenheden waar een defect zou kunnen optreden, biedt DPMO een duidelijk en kwantitatief beeld van de procesprestatie.

Kerncomponenten van DPMO

  1. Defecten: Dit zijn de fouten of missers die tijdens een proces optreden. Elk defect telt mee in de berekening van de DPMO.
  2. Mogelijkheden voor defecten: Dit zijn de verschillende punten binnen het proces waar een fout zou kunnen optreden. Elk proces of product kan meerdere mogelijkheden voor defecten hebben, afhankelijk van het aantal stappen, beslissingen of onderdelen die het bevat.
  3. Miljoen: De standaardisatie van kansen op een miljoen maakt het mogelijk om processen van verschillende grootten en complexiteit objectief te vergelijken.

Formule voor DPMO

DPMO = defecten per eenheid / (foutkans per eenheid) x 1000000.

Toepassing van DPMO

  • Procesverbetering: DPMO biedt een duidelijke indicator van waar processen moeten worden verbeterd door specifieke aandacht te vestigen op de gebieden met de hoogste frequentie van defecten.
  • Benchmarking: Door DPMO te gebruiken, kunnen organisaties hun processen vergelijken met die van andere organisaties binnen dezelfde industrie, wat helpt bij het vaststellen van industriestandaarden en benchmarks.
  • Klanttevredenheid: Een lagere DPMO-waarde kan wijzen op een hogere kwaliteit van het product of de dienst, wat vaak leidt tot hogere klanttevredenheid en minder klachten of retouren.

Voordelen van DPMO

  • Uniforme maatstaf: Door gebruik te maken van een uniforme maatstaf kunnen bedrijven verschillende processen of productlijnen intern vergelijken, ongeacht de variatie in de aard van die processen.
  • Focus op perfectie: DPMO moedigt organisaties aan om na te streven naar ‘Six Sigma’ niveau van kwaliteit, wat overeenkomt met 3.4 defecten per miljoen mogelijkheden, en helpt bij het promoten van een cultuur van continue verbetering.

Implementatie van DPMO

Om DPMO effectief te implementeren, dienen organisaties een grondige mapping van hun processen uit te voeren om alle mogelijke defectkansen te identificeren. Vervolgens is training nodig om te zorgen dat medewerkers begrijpen hoe zij defecten kunnen herkennen en registreren, wat cruciaal is voor accurate DPMO berekeningen.

DPMO is een krachtige tool binnen kwaliteitsmanagement die bedrijven helpt hun processen systematisch te analyseren en te verbeteren, en streeft naar uitmuntendheid in wat ze doen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank