Kennisbank

Deming Cycle (PDCA)

Wat is de Deming Cycle (PDCA)?

De Deming Cycle, beter bekend als de PDCA-cyclus, is een model voor continue verbetering in kwaliteitsmanagement. Het is ontwikkeld door Dr. W. Edwards Deming, een pionier in kwaliteitsmanagement. De cyclus wordt gebruikt om processen en producten voortdurend te verbeteren door een iteratieve methodologie van plannen, doen, controleren en handelen. Hier is een overzicht van de vier stappen:

1. Plan (Plannen)

In de planningsfase worden doelstellingen vastgesteld en wordt het proces geanalyseerd om potentiële verbeteringen te identificeren. Plannen omvat:

  • Het identificeren van problemen of kansen voor verbetering.
  • Het vaststellen van doelen en doelstellingen.
  • Het ontwikkelen van een actieplan om deze doelen te bereiken.

2. Do (Doen)

Tijdens de doen-fase wordt het plan uitgevoerd. Dit houdt in:

  • Implementatie van de ontworpen veranderingen of verbeteringen.
  • Het uitvoeren van de geplande activiteiten om het plan te operationaliseren.

3. Check (Controleren)

De controlefase evalueert de effectiviteit van het actieplan tegen de oorspronkelijke doelstellingen. Dit omvat:

  • Het meten van de resultaten en het verzamelen van relevante gegevens.
  • Het analyseren van deze gegevens om vast te stellen of de verwachte verbeteringen zijn gerealiseerd.

4. Act (Acteren)

In de actiefase worden de processen bijgesteld op basis van de resultaten uit de controlefase. Dit kan leiden tot:

  • Aanpassingen aan het plan om betere resultaten te bereiken.
  • Het standaardiseren van de succesvolle veranderingen en het integreren ervan in de dagelijkse operaties.
  • Het voorbereiden van nieuwe verbeteringscycli als voortzetting van het proces.

Betekenis

De PDCA-cyclus stimuleert een cultuur van kwaliteit en continue verbetering binnen organisaties. Het helpt teams om systematisch problemen aan te pakken en bevordert een methodische benadering van probleemoplossing en kwaliteitsverbetering. Dit maakt de PDCA-cyclus een essentieel instrument in Six Sigma, Lean management en andere kwaliteitsbeheersystemen.

De impact van de Deming Cycle reikt verder dan alleen kwaliteitsmanagement; het bevordert ook strategische denkwijzen en adaptieve veranderingsprocessen die essentieel zijn voor de dynamische zakelijke omgeving van vandaag.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank