Kennisbank

Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA)

Wat is Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA)?

Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) is een analytische techniek binnen engineering en kwaliteitsmanagement die gericht is op het identificeren en beperken van potentiële problemen in productontwerpen. DFMEA is een specifieke toepassing van de bredere methodologie van Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), die zich concentreert op het voorkomen van falen in het ontwerpstadium van producten en processen.

Doelstellingen

DFMEA dient om:

 • Potentiële ontwerpfouten te identificeren voordat een product wordt gefabriceerd.
 • Risico’s verbonden aan elk ontwerpfalen te evalueren en te kwantificeren.
 • De impact van fouten op de betrouwbaarheid van het product en de veiligheid van de gebruiker te minimaliseren.
 • Ontwerpen te optimaliseren door het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid.

Processtappen

 1. Identificatie van Componenten: Het ontwerp wordt opgesplitst in individuele componenten en subcomponenten.
 2. Analyse van Foutmodi: Voor elke component worden mogelijke manieren waarop deze kan falen (foutmodi) geïdentificeerd.
 3. Risico-evaluatie: Elk falen wordt geanalyseerd op basis van de ernst van de gevolgen, de waarschijnlijkheid van optreden en de detecteerbaarheid.
 4. Risico Prioritering: Foutmodi worden geprioriteerd op basis van een risicoprioriteitsnummer (RPN), dat wordt berekend door de ernst, waarschijnlijkheid en detecteerbaarheid met elkaar te vermenigvuldigen.
 5. Ontwikkeling van Verbetermaatregelen: Voor hooggeprioriteerde risico’s worden maatregelen voorgesteld om het ontwerp te verbeteren en de risico’s te verminderen.
 6. Implementatie en Evaluatie: De aanbevolen acties worden uitgevoerd en de resultaten worden geëvalueerd om de effectiviteit te bepalen.

Belang

DFMEA is essentieel voor het waarborgen van hoge kwaliteit en veiligheid in productontwerpen, vooral in sectoren zoals de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart, en elektronica, waar falen ernstige gevolgen kan hebben. Door potentiële problemen vroegtijdig in het ontwerpproces te identificeren en aan te pakken, helpt DFMEA bedrijven kostbare herontwerpen en garantieclaims te vermijden en ondersteunt het de ontwikkeling van betrouwbare, klantgerichte producten.

Voordelen

 • Verminderde ontwikkelings- en productiekosten door minder herontwerp en afval.
 • Verhoogde klanttevredenheid door betrouwbaardere en veiligere producten.
 • Verbeterde compliance met kwaliteits- en veiligheidsnormen.

DFMEA is een proactieve aanpak die niet alleen helpt bij het verbeteren van de productkwaliteit, maar ook bij het cultiveren van een cultuur van kwaliteitsbewustzijn en voortdurende verbetering binnen organisaties.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank