Kennisbank

Design for Lean Six Sigma (DFLSS)

Wat is Design for Lean Six Sigma (DFLSS)?

Design for Lean Six Sigma (DFLSS) is een geavanceerde methodologie die de principes van Lean en Six Sigma combineert om de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten te optimaliseren. DFLSS richt zich op het elimineren van verspilling en het minimaliseren van defecten vanaf het ontwerp tot de uitvoering, met als doel uitmuntende kwaliteit en efficiëntie te bereiken.

Doelstellingen

DFLSS streeft ernaar om:

 • Een bijna foutvrij ontwerp te creëren dat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen.
 • Processen te ontwerpen die efficiënt en kosteneffectief zijn, met een minimale doorlooptijd.
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die de verwachtingen van klanten overtreffen.

Belangrijke principes

 • Integratie van Lean en Six Sigma: DFLSS integreert Lean-principes (verspilling elimineren) en Six Sigma-principes (variatie verminderen) om processen vanaf het begin efficiënt te ontwerpen.
 • Voorkomen van fouten: In plaats van fouten te corrigeren nadat ze zijn opgetreden, focust DFLSS op het ontwerpen van processen zodanig dat de kans op fouten wordt geminimaliseerd.
 • Klantgerichte benadering: Het identificeren van klantbehoeften en -verwachtingen is cruciaal in DFLSS om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke product aansluit bij de marktvraag.
 • Gebruik van gestructureerde methoden: DFLSS gebruikt gestructureerde methoden zoals DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify) om te garanderen dat elke fase van productontwikkeling grondig wordt benaderd.

Fases van DFLSS

 1. Define (Definiëren): Bepalen van projectdoelen, klantvereisten en de scope van het project.
 2. Measure (Meten): Meten van huidige prestaties en vaststellen van de basislijn.
 3. Analyze (Analyseren): Analyseren van processen om kansen voor verbetering te identificeren.
 4. Design (Ontwerpen): Ontwikkelen van nieuwe processen of producten op basis van de analyse.
 5. Verify (Verifiëren): Testen en valideren van het nieuwe ontwerp om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de specificaties en klantverwachtingen.

Toepassingen

DFLSS wordt breed toegepast in diverse industrieën zoals de automobielindustrie, elektronica, gezondheidszorg en productie. Het is vooral nuttig bij complexe systemen waar het reduceren van fouten en kosten vanaf het begin cruciaal is.

Voordelen

 • Kostenbesparing: Door vanaf het begin fouten en verspilling te minimaliseren.
 • Verhoogde klanttevredenheid: Door producten en diensten te leveren die nauwkeurig aansluiten bij klantverwachtingen.
 • Efficiëntie: Snellere time-to-market door efficiënter ontwerp- en ontwikkelingsproces.

Conclusie

DFLSS is een krachtige strategie voor organisaties die streven naar innovatie en kwaliteit. Door Lean en Six Sigma vanaf het begin van het ontwerpproces te integreren, helpt DFLSS bedrijven om superieure producten en diensten efficiënt en effectief te leveren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank