Kennisbank

Design of Experiments (DOE)

Wat is een Design of Experiments (DOE)?

Design of Experiments (DOE) is een statistische benadering die wordt gebruikt om de relatie tussen factoren (inputvariabelen) en uitkomsten (outputvariabelen) binnen een proces of systeem te onderzoeken en te modelleren. Het is een krachtige tool voor het identificeren van de invloed die verschillende variabelen hebben op een respons, en voor het optimaliseren van deze variabelen voor verbeterde procesprestaties.

Doelstellingen

DOE wordt gebruikt om:

 • Efficiënt de effecten van meerdere inputs op een gewenste output te bepalen.
 • Interacties tussen procesvariabelen te identificeren en te begrijpen.
 • Optimale instellingen voor procesvariabelen te vinden die leiden tot verbeterde kwaliteit en prestaties.

Belangrijke principes

 • Factoriële Experimenten: DOE maakt vaak gebruik van factoriële ontwerpen waarbij twee of meer factoren tegelijkertijd worden gevarieerd. Dit helpt bij het bepalen van zowel de individuele als de interactieve effecten van de factoren op de respons.
 • Randomisatie: Randomisatie in de toewijzing van proefcondities om bias te vermijden en om de effecten van oncontroleerbare variabelen te minimaliseren.
 • Replicatie: Het herhalen van experimenten om de variabiliteit in de gegevens te beoordelen en betrouwbaardere resultaten te garanderen.
 • Blokken: Het gebruik van blokken om experimenten onder homogene omstandigheden uit te voeren, waardoor de impact van variabelen die niet worden getest, wordt geminimaliseerd.

Stappen in DOE

 1. Define (Definiëren): Bepaal de doelstellingen van het experiment, inclusief de te onderzoeken responsen en factoren.
 2. Plan (Plannen): Ontwerp het experiment, selecteer het type DOE, en plan de specifieke experimentele opstellingen.
 3. Execute (Uitvoeren): Voer de experimenten uit volgens het ontwerp, met nauwkeurige metingen en datacollectie.
 4. Analyze (Analyseren): Gebruik statistische analysemethoden om de verzamelde gegevens te interpreteren, de effecten van de factoren te bepalen en de optimale procesinstellingen te identificeren.
 5. Optimize (Optimaliseren): Pas de inzichten toe om processen te verbeteren of nieuwe en verbeterde productontwerpen te ontwikkelen.

Toepassingen

DOE wordt toegepast in een breed scala van industrieën, waaronder maar niet beperkt tot productie, chemie, farmacie, landbouw en marketing. Het is bijzonder waardevol in research en development voor het systematisch en wetenschappelijk testen van nieuwe ideeën en theorieën.

Conclusie

Design of Experiments (DOE) is een essentiële methodologie in kwaliteitsengineering en research die bedrijven helpt om op een data-gedreven manier beslissingen te nemen. Het helpt niet alleen bij het identificeren van kritieke factoren die de prestaties beïnvloeden, maar optimaliseert ook de processen voor efficiëntie en effectiviteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank