Kennisbank

DMADV

Waar staat DMADV voor?

DMADV staat voor “Define, Measure, Analyze, Design, Verify,” en is een kernmethodologie binnen Lean Six Sigma gericht op het ontwerpen of herontwerpen van producten, diensten of processen. Deze methodologie wordt vaak ingezet wanneer bestaande systemen niet meer voldoen of wanneer nieuwe innovaties noodzakelijk zijn. Het biedt een systematische aanpak voor kwaliteitsverbetering en klanttevredenheid.

Fasen van DMADV:

 1. Define (Definiëren)
  • Doel: Het project en de doelen duidelijk afbakenen.
  • Activiteiten: Identificeren van klantbehoeften, projectdoelstellingen vaststellen, en de projectomvang definiëren.
  • Output: Projectcharter en klantvereisten.
 2. Measure (Meten)
  • Doel: Bestaande prestaties meten en basislijnen vaststellen.
  • Activiteiten: Verzamelen van data over huidige processen of marktcondities, vaststellen van benchmarks.
  • Output: Gedetailleerde metingen van huidige prestaties.
 3. Analyze (Analyseren)
  • Doel: Diepgaande analyse van verzamelde gegevens om problemen of kansen te identificeren.
  • Activiteiten: Data-analyse om problematische gebieden of variabiliteit in huidige processen te identificeren.
  • Output: Identificatie van oorzaken van problemen en kansen voor verbetering.
 4. Design (Ontwerpen)
  • Doel: Ontwikkelen van nieuwe processen, producten of diensten op basis van de analyse.
  • Activiteiten: Ontwerpen van prototypes, uitvoeren van simulaties, en plannen van het nieuwe systeem.
  • Output: Gedetailleerde ontwerpen en implementatieplannen.
 5. Verify (Verifiëren)
  • Doel: Bevestigen dat het nieuwe ontwerp voldoet aan de klantbehoeften en projectdoelstellingen.
  • Activiteiten: Testen en valideren van het nieuwe ontwerp, het verzamelen van feedback, en het aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen.
  • Output: Gevalideerd en aangepast eindproduct of proces.

Belang en Toepassing van DMADV:

DMADV is essentieel voor organisaties die streven naar innovatie en kwaliteitsverbetering. Het wordt toegepast in situaties waarin bestaande processen fundamentele veranderingen vereisen of wanneer er geheel nieuwe processen ontwikkeld moeten worden. Deze methodologie helpt organisaties om systematisch en met een datagestuurde benadering te werken, waardoor de kans op succes aanzienlijk wordt vergroot en risico’s worden geminimaliseerd.

Conclusie:

DMADV is een krachtige tool binnen Lean Six Sigma voor het creëren van robuuste, klantgerichte oplossingen. Het stelt organisaties in staat om grondig onderzoek en ontwerp te integreren in hun ontwikkelingsprocessen, wat leidt tot superieure producten en diensten die de klanttevredenheid en operationele efficiëntie verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank