Kennisbank

DMAIC

Waar staat DMAIC voor?

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve, en Control. Het is een data-gedreven kwaliteitsstrategie die wordt gebruikt voor het verbeteren van processen binnen Lean Six Sigma. Deze methodologie helpt organisaties bij het effectief oplossen van problemen met een duidelijke structuur.

Fasen van DMAIC:

 1. Define (Definiëren)
  • Doel: Het project en de doelstellingen duidelijk afbakenen.
  • Activiteiten: Het project definiëren, de scope afbakenen, klanteisen identificeren, en het projectteam samenstellen.
  • Output: Projectcharter en duidelijk gedefinieerde projectdoelstellingen.
 2. Measure (Meten)
  • Doel: De huidige situatie objectief meten.
  • Activiteiten: Verzamelen van gegevens over het huidige proces en het vaststellen van een basislijn.
  • Output: Betrouwbare gegevens over de huidige procesprestaties.
 3. Analyze (Analyseren)
  • Doel: Oorzaken van defecten of problemen in het proces identificeren.
  • Activiteiten: Analyseren van de verzamelde gegevens om de hoofdoorzaken van procesvariabiliteit of fouten te vinden.
  • Output: Duidelijk begrip van de probleemoorzaken.
 4. Improve (Verbeteren)
  • Doel: Procesverbeteringen implementeren.
  • Activiteiten: Ontwikkelen en testen van oplossingen die gericht zijn op het elimineren van de geïdentificeerde oorzaken van problemen.
  • Output: Geïmplementeerde en geverifieerde verbeteringen die leiden tot een efficiënter proces.
 5. Control (Controleren)
  • Doel: De verbeteringen vasthouden en de procesprestaties continu monitoren.
  • Activiteiten: Implementeren van controlemaatregelen om ervoor te zorgen dat de verbeteringen blijvend zijn.
  • Output: Stabiel proces met verbeterde prestaties.

Belang van DMAIC:

DMAIC biedt een gestructureerde benadering voor probleemoplossing, waardoor organisaties hun processen systematisch kunnen verbeteren. Het stelt teams in staat om kritisch en methodisch te denken, onderbouwd door data en analyses. DMAIC is effectief in elke sector en helpt bij het verhogen van de productiviteit, het verminderen van kosten, het verbeteren van de klanttevredenheid, en het verhogen van de winstgevendheid.

Conclusie:

DMAIC is een essentiële component van Lean Six Sigma die organisaties helpt om een diepgaand begrip te krijgen van hun operationele problemen en biedt een methodische aanpak om die problemen op te lossen. Door de stappen van Define tot Control, kunnen bedrijven hun processen continu evalueren en verbeteren, wat leidt tot significante en duurzame verbeteringen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank