Kennisbank

Een Een-Punt-Les (EPL)

Wat is een ‘Eén-Punt-Les’ (EPL)?

Een “Eén-Punt-Les (EPL)”, of One-Point Lesson (OPL), is een compacte en visuele tool die wordt gebruikt om kennis effectief over te dragen binnen organisaties. Het is een populaire aanpak binnen Lean Management om praktische kennis of belangrijke informatie op een eenvoudige en efficiënte manier te delen.

Kenmerken van Een-Punt-Lessen

  • Kort en bondig: Elke les richt zich op slechts één specifiek punt of onderwerp.
  • Visueel: Maakt uitgebreid gebruik van afbeeldingen, diagrammen, of foto’s om de boodschap te ondersteunen en verduidelijken.
  • Toegankelijk: Geschreven in eenvoudige taal om zeker te stellen dat iedereen de inhoud kan begrijpen, ongeacht technische achtergrond of ervaringsniveau.
  • Praktisch: Direct toepasbaar op de werkvloer, waardoor het een effectief hulpmiddel is voor het snel oplossen van problemen of het verbeteren van processen.

Doel van Een-Punt-Lessen

Het hoofddoel van EPL’s is om essentiële informatie op een gestructureerde en snelle manier over te brengen, wat bijdraagt aan het continu leren en verbeteren binnen een organisatie. Ze worden vaak gebruikt om:

  • Kennisoverdracht: Snel belangrijke informatie of veranderingen delen met teamleden.
  • Foutenpreventie: Cruciale stappen of procedures uitleggen om fouten te verminderen.
  • Vaardigheidsontwikkeling: Medewerkers nieuwe technieken of methoden aanleren op een efficiënte manier.
  • Standaardisatie: Zorgen voor consistentie in de uitvoering van taken door heldere, gestandaardiseerde instructies te bieden.

Toepassing van Een-Punt-Lessen

EPL’s zijn bijzonder waardevol in productieomgevingen waar veiligheid, nauwkeurigheid en efficiëntie cruciaal zijn. Ze kunnen ook effectief zijn in andere sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en dienstverlening, waar snelle en duidelijke communicatie belangrijk is. In elke sector waarin processen snel en correct moeten worden begrepen en uitgevoerd, bieden Een-Punt-Lessen een praktische oplossing.

Implementatie

Om Een-Punt-Lessen effectief te maken, is het belangrijk dat ze toegankelijk zijn op de plaats waar ze nodig zijn, zoals bij de werkstations of in de gebruikte software. Ze moeten regelmatig worden bijgewerkt om relevant te blijven en moeten deel uitmaken van een bredere strategie van continue verbetering en leren.

Samenvattend, Een-Punt-Lessen zijn een krachtige tool binnen Lean en Six Sigma voor het snel en effectief delen van gerichte informatie, die bijdraagt aan de optimalisatie van processen en verhoging van de algemene operationele efficiëntie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank