Kennisbank

Every Part, Every X (EPEX)

Wat is Every Part, Every X (EPEX)?

Every Part, Every X (EPEX) is een strategie binnen Lean Manufacturing en Lean Six Sigma die tot doel heeft de productie van elk onderdeel of product mogelijk te maken binnen een specifiek tijdinterval, bekend als “X”. Deze aanpak helpt bedrijven om flexibeler en responsiever te zijn in hun productieprocessen.

Kernprincipes van EPEX

 • Flexibele Productie: EPEX streeft ernaar elk product binnen een vastgesteld tijdsinterval te vervaardigen, wat leidt tot hogere flexibiliteit in productieplanning en -aanpassing.
 • Minimaliseren van Doorlooptijden: Door omsteltijden te verminderen en productiecycli te versnellen, helpt EPEX de doorlooptijden te minimaliseren, wat cruciaal is voor het voldoen aan klantvraag en het verminderen van voorraadkosten.
 • Kleine Batchproductie: Het produceren in kleinere batches ondersteunt een snelle productomschakeling en verhoogt de capaciteit om op klantvraag te reageren zonder overmatige voorraad.

Toepassing van EPEX

 • Omsteltijd Verkorting: Een sleutelcomponent van EPEX is het verminderen van de tijd die nodig is om van het ene productieproces naar het andere over te schakelen, wat essentieel is voor het handhaven van een continue productiestroom.
 • Gebruik van Pull-systemen: Implementatie van pull-systemen zoals Kanban, die productie initiëren gebaseerd op de daadwerkelijke vraag om overproductie en verspilling te voorkomen.
 • Continu Verbeteren: Voortdurende verbeteringen zijn noodzakelijk om de EPEX-doelstellingen te bereiken, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van Kaizen-evenementen en andere Lean-hulpmiddelen om efficiëntie en effectiviteit te verhogen.

Voordelen van EPEX

 • Verhoogde Klanttevredenheid: Door snel te reageren op veranderingen in klantvraag en marktomstandigheden, kan een bedrijf zijn klanttevredenheid verbeteren.
 • Verminderde Verspilling: EPEX helpt bij het verminderen van verspilling in het productieproces, waaronder tijd, materiaal en arbeid, door efficiënter gebruik van middelen.
 • Betere Kwaliteitscontrole: Kleinere productiebatches onder EPEX stellen bedrijven in staat sneller te reageren op kwaliteitsproblemen en deze te corrigeren.

Uitdagingen

 • Complexiteitsbeheer: Het beheren van de complexiteit van het produceren van diverse producten binnen korte tijdsintervallen vereist geavanceerde planning en controle.
 • Hoge Initiële Kosten: De initieel hogere kosten door het aanpassen van productielijnen en het trainen van personeel kunnen een uitdaging vormen.

EPEX past goed bij organisaties die streven naar maximale efficiëntie en flexibiliteit in hun productieprocessen, met name in industrieën waar de productvraag snel kan veranderen. Het stelt bedrijven in staat om efficiënt te opereren, snel te reageren op de marktdynamiek en de operationele prestaties voortdurend te verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank