Kennisbank

First Pass Yield (FPY)

Wat is First Pass Yield (FPY)?

First Pass Yield (FPY) is een maatstaf binnen kwaliteits- en procesmanagement die aantoont hoeveel eenheden succesvol door een productie- of serviceproces gaan zonder herwerk of fouten. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van deze indicator:

Definitie van FPY

  • First Pass: Dit verwijst naar het doorlopen van een proces zonder tussenkomst, herinspectie of correctie.
  • Yield: Dit is het percentage van de eenheden dat aan de kwaliteitseisen voldoet na de eerste passage.

Berekening van FPY

De formule voor het berekenen van de First Pass Yield is:

First pass yield (%) = (number of good units produced / total number of units produced) x 100.

Deze berekening geeft het percentage eenheden weer dat correct is voltooid tijdens de eerste doorgang door het proces.

Belang van FPY

  • Procesefficiëntie: Een hoge FPY duidt op een efficiënt proces waar minder verspilling en herwerk nodig is, wat leidt tot lagere kosten en hogere productiviteit.
  • Kwaliteitscontrole: FPY helpt bij het identificeren van kwaliteitsproblemen en biedt inzichten om de proceskwaliteit te verbeteren.
  • Klanttevredenheid: Door een hogere FPY te handhaven, kunnen bedrijven consistent producten van hoge kwaliteit leveren, wat resulteert in verhoogde klanttevredenheid.

Toepassingen van FPY

  • Productieomgevingen: FPY is bijzonder waardevol in productieomgevingen waar hoge kwaliteitsnormen vereist zijn.
  • Service-industrieën: Het wordt ook toegepast in servicegerichte processen waar fouten direct invloed hebben op de klanttevredenheid.

Verbeteren van FPY

  • Procesverbetering: Het identificeren en aanpakken van de oorzaken van herwerk of fouten kan helpen om de FPY te verhogen.
  • Medewerkerstraining: Zorgen voor adequate training en middelen kan fouten verminderen en de procesefficiëntie verbeteren.
  • Technologische upgrades: Implementeren van geavanceerde technologieën of geautomatiseerde systemen kan de nauwkeurigheid verhogen en de FPY verbeteren.

First Pass Yield is een directe indicator van de effectiviteit van een proces en speelt een cruciale rol in het streven naar operationele excellentie. Door continu te focussen op het verbeteren van de FPY, kunnen organisaties hun efficiëntie verhogen, kosten besparen en hun concurrentiepositie versterken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank