Kennisbank

First Time Right

Wat is First Time Right (FTR)?

“First time right” (FTR) is een concept in kwaliteitsmanagement en operationele efficiëntie, waarbij het doel is om processen, producten of diensten direct vanaf de eerste keer correct te voltooien. Dit concept is van cruciaal belang in vele industrieën, vooral waar fouten kostbaar of riskant kunnen zijn, zoals in de productie, softwareontwikkeling, en gezondheidszorg.

Belangrijkste Elementen van First Time Right

  • Kwaliteitsverbetering: FTR focust op het elimineren van fouten en het verbeteren van de kwaliteit bij de eerste uitvoering. Dit leidt tot minder herwerk, wat zowel de efficiëntie als de kwaliteit van het eindproduct verhoogt.
  • Efficiëntie en Tijdbesparing: Door processen goed te ontwerpen en uit te voeren, besparen organisaties tijd die anders zou worden besteed aan het corrigeren van fouten. Dit resulteert in snellere doorlooptijden en verhoogde productiviteit.
  • Kostenreductie: Het vermijden van fouten bij de eerste poging vermindert de kosten aanzienlijk, vooral die verbonden aan herstelwerkzaamheden, garantieclaims en verspilde materialen.
  • Klanttevredenheid: Het leveren van producten of diensten die direct aan de verwachtingen voldoen, verhoogt de klanttevredenheid en versterkt de loyaliteit van klanten.
  • Reputatie en Betrouwbaarheid: Organisaties die consistent hoge kwaliteit leveren vanaf de eerste poging, bouwen een sterke reputatie op als betrouwbare leveranciers.

Implementatie van First Time Right

  • Standaardisatie: Implementatie van standaard werkprocedures zorgt voor consistentie en vermindert de kans op fouten.
  • Training en Opleiding: Zorgvuldige training van medewerkers om hen vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn om hun taken correct uit te voeren vanaf het begin.
  • Technologische Ondersteuning: Gebruik van geavanceerde technologieën en systemen om nauwkeurigheid te verhogen en menselijke fouten te verminderen.
  • Kwaliteitscontroles en Testen: Regelmatige kwaliteitscontroles en testprocedures om te garanderen dat elk product of proces voldoet aan de gestelde normen voordat het verder gaat in de productielijn of naar de klant gaat.
  • Feedbackloops: Snelle en effectieve feedbackmechanismen om continu te leren en te verbeteren.

Conclusie

“First time right” is meer dan een doel; het is een fundamentele benadering die de basis vormt voor continue verbetering binnen organisaties. Door zich te richten op kwaliteit vanaf het begin, kunnen bedrijven hun algehele operationele effectiviteit en concurrentiepositie aanzienlijk verbeteren. Het toepassen van FTR-principes helpt organisaties om te streven naar excellentie in alles wat ze doen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank