Kennisbank

Flow in Lean

Wat is Flow?

Flow is een concept binnen Lean en Lean Six Sigma, dat gericht is op het maximaliseren van de efficiëntie door de soepele en continue doorstroming van processen. Het is cruciaal voor het verminderen van verspilling en het verbeteren van de algehele productiviteit en klanttevredenheid.

Kernaspecten van Flow

  • Stapsgewijze Procesvolgorde: Flow bevordert een logische en efficiënte volgorde van processtappen, waarbij elke activiteit direct aansluit op de volgende. Dit minimaliseert wachttijden en onderbrekingen, wat essentieel is voor het behouden van een constante beweging binnen het productieproces.
  • Just-in-Time (JIT) Productie: Flow ondersteunt het JIT-principe, waarbij materialen en componenten net op tijd worden aangeleverd voor gebruik. Dit vermindert de noodzaak van grote voorraden en verlaagt de kosten door het elimineren van overproductie.
  • Eliminatie van Verspilling: Door de nadruk op een ononderbroken flow, helpt dit concept bij het identificeren en elimineren van alle vormen van verspilling binnen het proces, zoals overmatige voorraden, onnodig transport, en inefficiënte werkprocessen.
  • Takt Time: Flow gebruikt takt time om het tempo van productie te bepalen, zodat het exact overeenkomt met de klantvraag. Dit helpt bij het afstemmen van de productiecapaciteit op de marktbehoeften en voorkomt overproductie.
  • Continue en Ononderbroken Stroom: Idealiter beweegt het product zonder enige vorm van stoppage of oponthoud van het begin tot het einde van het productieproces. Continuïteit is de sleutel tot het verminderen van cyclustijden en het verhogen van de klanttevredenheid.
  • Balans in Werklast: Flow streeft naar een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden over teams en machines, wat zorgt voor een gelijkmatige werkbelasting en vermindert de kans op overbelasting en bottlenecks.
  • Korte Cyclustijden: Korte cyclustijden zijn essentieel om de doorlooptijd te verminderen en de efficiëntie te verhogen. Flow moedigt de minimalisering van de tijd tussen opeenvolgende processtappen aan.
  • Visuele Beheersing: Visuele managementtools zoals Kanban-borden en procesflowcharts zijn cruciaal voor het handhaven van flow. Ze bieden een duidelijk en direct begrijpelijk overzicht van de processtatus en voortgang, wat essentieel is voor snelle besluitvorming en aanpassingen.

Belang van Flow in Organisaties

Flow is niet alleen van toepassing op productieomgevingen maar ook op dienstensectoren en kantooromgevingen waar processen gestroomlijnd kunnen worden om de dienstverlening te verbeteren. Het concept helpt organisaties bij het sneller reageren op klantvragen, het verlagen van de operationele kosten, en het stimuleren van een cultuur van continue verbetering.

Door het integreren van flow binnen Lean en Six Sigma initiatieven, kunnen organisaties significante voordelen realiseren, waaronder verhoogde productiviteit, verbeterde kwaliteit, en hogere klanttevredenheid, wat uiteindelijk leidt tot een sterkere concurrentiepositie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank