Kennisbank

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Wat is FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)?

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) is een benadering binnen kwaliteitsmanagement die gebruikt wordt om potentiële problemen in producten, processen of diensten te identificeren en te prioriteren. Hieronder een beknopte uitleg van het proces:

Belangrijke Aspecten van FMEA

 • Foutmodi Identificatie: Dit betreft het bepalen van alle mogelijke manieren waarop een product, proces of dienst kan falen. Elk risico wordt als een ‘foutmodus’ beschouwd.
 • Gevolgenanalyse: Voor elke geïdentificeerde foutmodus, bepaalt FMEA de mogelijke gevolgen. De ernst van deze gevolgen wordt beoordeeld op basis van de impact op de gebruiker, het proces of het eindproduct.
 • Oorzaakanalyse: Het proces identificeert de onderliggende oorzaken van elke foutmodus. Dit helpt bij het begrijpen van waarom een fout zou kunnen optreden.
 • Detectie-evaluatie: FMEA beoordeelt hoe goed bestaande controlemechanismen een fout kunnen opsporen voordat deze een klant bereikt. Dit kan invloed hebben op hoe een risico wordt behandeld.
 • Prioritering: Met behulp van een risicoprioriteitsgetal (RPN) dat de ernst van de gevolgen, de waarschijnlijkheid van optreden, en de detecteerbaarheid combineert, rangschikt FMEA de risico’s om te bepalen welke foutmodi de hoogste prioriteit hebben voor correctieve actie.
 • Corrigerende Maatregelen: Gebaseerd op de prioriteit, worden corrigerende maatregelen voorgesteld en geïmplementeerd om het risico te minimaliseren of te elimineren.
 • Opvolging: Na het implementeren van verbeteringen, volgt FMEA de resultaten om te verzekeren dat de maatregelen effectief zijn en past ze indien nodig verder aan.

Voordelen van FMEA

 • Risicovermindering: Door potentiële problemen vroeg te identificeren, helpt FMEA catastrofale fouten en hun kostbare gevolgen te voorkomen.
 • Kostenbesparing: Voorkomen van fouten door middel van FMEA kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren door minder terugroepacties, garantieclaims en verbeterde klanttevredenheid.
 • Procesverbetering: FMEA stimuleert voortdurende verbetering door regelmatige herziening en optimalisatie van processen.
 • Klanttevredenheid: Producten en diensten die minder problemen hebben, zorgen voor hogere klanttevredenheid en betrouwbaarheid van het merk.

Toepassingen van FMEA

FMEA wordt breed toegepast in sectoren zoals automotive, luchtvaart, gezondheidszorg, engineering, en meer. Elk gebied dat hoge eisen stelt aan veiligheid en kwaliteit, kan profiteren van de gestructureerde aanpak van FMEA.

Kortom, FMEA is een krachtige tool voor risicobeheersing die organisaties helpt om proactief kwaliteitsproblemen te identificeren en aan te pakken, waardoor de algehele kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en diensten worden verbeterd.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank