Kennisbank

Full Factorial Design

Wat is een Full Factorial Design?

Full Factorial Design is een methodiek binnen het kader van Design of Experiments (DOE) die alle mogelijke combinaties van factorniveaus onderzoekt. Dit type experimenteel ontwerp wordt breed toegepast in verschillende wetenschappelijke en industriële velden om het effect van meerdere variabelen op een responsvariabele te begrijpen.

Kernaspecten van Full Factorial Design

 1. Factoren en Niveaus
  • Factoren: Dit zijn de onafhankelijke variabelen die in het experiment worden getest.
  • Niveaus: Elk van de factoren kan meerdere niveaus hebben. In de meest basisvolle Factorial Designs heeft elke factor twee niveaus (bijvoorbeeld hoog en laag).
 2. Experimentele Runs
  • Combinaties: Bij een Full Factorial Design worden alle mogelijke combinaties van de niveaus van de factoren getest. Als je n factoren hebt, met elk 2 niveaus, zijn er inderdaad 2^n combinaties. Dit kan leiden tot een groot aantal experimentele runs als er veel factoren zijn, maar het geeft een zeer gedetailleerd inzicht in de relaties tussen deze factoren.
 3. Interacties
  • Full Factorial Designs stellen onderzoekers in staat om niet alleen de hoofdeffecten van elke factor te analyseren, maar ook de interactie-effecten tussen factoren. Dit is cruciaal voor het identificeren van hoe verschillende variabelen samen het resultaat beïnvloeden.
 4. Volledigheid
  • Door elke combinatie van factoren te testen, biedt Full Factorial Design een volledig beeld van de interacties en effecten binnen het geteste systeem.

Voordelen van Full Factorial Design

 • Diepgaand Inzicht: Biedt uitgebreide informatie over de effecten en interacties van alle factoren.
 • Optimalisatie: Helpt bij het identificeren van de optimale combinatie van factorniveaus voor het verbeteren van de productkwaliteit of procesefficiëntie.
 • Robuustheid: Kan helpen bij het ontwerpen van robuuste producten en processen die goed presteren onder verschillende omstandigheden.

Uitdagingen

 • Schaalbaarheid: Het aantal benodigde experimenten groeit exponentieel met het aantal factoren en niveaus, wat kan leiden tot hoge kosten en een lange experimentele tijdlijn.
 • Data-overload: Het beheren en analyseren van de grote hoeveelheid gegevens kan complex zijn.

Toepassingen

Full Factorial Designs worden gebruikt in sectoren zoals engineering, productontwikkeling, marketingonderzoek, en biowetenschappen. Ze zijn bijzonder waardevol wanneer een diepgaand begrip van complexe systemen nodig is.

Conclusie

Full Factorial Design is een krachtige methode voor experimenteel onderzoek die complete informatie biedt over de effecten van factoren en hun interacties. Hoewel het resource-intensief kan zijn, is de waarde van de verkregen inzichten vaak de investering waard. Het biedt een solide basis voor besluitvorming en optimalisatie in complexe onderzoeksgebieden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank