Kennisbank

Future State Value Stream Mapping (VSM)

Wat is een Future State Value Stream Map (VSM)?

Future State Value Stream Mapping (VSM) is een hulpmiddel binnen Lean en Lean Six Sigma dat wordt gebruikt om een gedetailleerd beeld te vormen van een gewenste toekomstige staat van een productie- of serviceproces na het doorvoeren van verbeteringen. Dit concept is cruciaal voor organisaties die streven naar continue verbetering en operationele excellentie.

Doel van Future State VSM

Het primaire doel van Future State VSM is om een visuele en functionele blauwdruk te bieden van hoe een proces eruit moet zien na het implementeren van verbeteringen. Dit helpt organisaties om efficiëntie te verhogen, verspilling te verminderen, en beter te voldoen aan de behoeften van klanten.

Kernaspecten van Future State VSM

 • Visuele Documentatie: Net als bij de huidige staat VSM, wordt de toekomstige staat in kaart gebracht met gedetailleerde stroomdiagrammen die elke stap van het proces visualiseren.
 • Identificatie van Verbeteringen: Het identificeert specifieke gebieden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht, zoals het verminderen van verspilling, het stroomlijnen van workflows, en het verbeteren van klanttevredenheid.
 • Implementatiestrategieën: Future State VSM schetst specifieke acties en veranderingen die nodig zijn om de gewenste toekomstige staat te bereiken, waaronder technologische upgrades, procesveranderingen en training van medewerkers.

Stappen voor het Ontwikkelen van een Future State VSM

 1. Analyseer de Huidige Staat: Begrijp de bestaande processen door de huidige staat in kaart te brengen en te analyseren.
 2. Identificeer Verspillingen: Zoek naar verspillingen in het huidige proces, zoals overproductie, wachttijden, en overbodig transport.
 3. Ontwerp de Toekomstige Staat: Ontwikkel een gedetailleerd plan voor hoe het proces eruit moet zien zonder de geïdentificeerde verspillingen.
 4. Maak een Implementatieplan: Stel een gedetailleerd actieplan op met tijdlijnen voor het implementeren van de noodzakelijke veranderingen.

Voordelen van Future State VSM

 • Verbeterde Efficiëntie: Door de focus op stroomlijning en eliminatie van verspilling, verbeteren processen aanzienlijk in efficiëntie.
 • Grotere Klanttevredenheid: Een efficiënter en effectiever proces leidt tot snellere levertijden en hogere kwaliteit van producten of diensten, wat de tevredenheid van klanten verhoogt.
 • Kostenbesparing: Vermindering van verspilling leidt tot lagere operationele kosten en kan de winstgevendheid verhogen.
 • Cultuur van Continue Verbetering: Het bevordert een cultuur waarin continue verbetering de norm is, wat bijdraagt aan de lange termijn duurzaamheid van het bedrijf.

Future State VSM is een essentiële strategische tool voor elke organisatie die streeft naar verbetering van processen en systemen. Het biedt niet alleen een routekaart voor de toekomst, maar helpt ook bij het instellen van een cultuur van efficiëntie en kwaliteit binnen de organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank