Kennisbank

Gage R&R (Repeatability and Reproducibility)

Wat is een Gage R&R (Repeatability and Reproducibility)?

Een Gage R&R (Repeatability and Reproducibility) is een belangrijk onderdeel van de Meet Systeem Analyse (MSA) binnen kwaliteitsmanagement en wordt veel gebruikt in methodologieën zoals Lean en Six Sigma. Deze methode evalueert de betrouwbaarheid van meetinstrumenten en de consistentie van meetresultaten, om zo de kwaliteit van gegevens die gebruikt worden voor besluitvorming en kwaliteitsbeheer te waarborgen.

Kernaspecten van Gage R&R:

  • Herhaalbaarheid (Repeatability): Dit aspect onderzoekt of dezelfde operator consistente resultaten kan produceren wanneer hij dezelfde metingen herhaaldelijk uitvoert onder identieke omstandigheden.
  • Reproduceerbaarheid (Reproducibility): Dit evalueert of verschillende operators consistente meetresultaten kunnen produceren wanneer zij dezelfde objecten meten onder gelijkwaardige omstandigheden.
  • Identificatie van meetfouten: Het identificeert de bijdrage van het meetsysteem aan de variabiliteit in de meetresultaten, waaronder de invloeden van het meetinstrument en de meetmethode.
  • Statistische data-analyse: Gage R&R maakt gebruik van statistische technieken om de precisie van het meetsysteem te beoordelen en te bepalen hoeveel van de totale variatie in de meetgegevens toe te schrijven is aan verschillen tussen metingen.
  • Implementatie van verbeteringen: Indien de Gage R&R analyse uitwijst dat het meetsysteem niet voldoet, kunnen er maatregelen worden getroffen zoals kalibratie van instrumenten, training van operators, of de aanschaf van betere meetapparatuur.
  • Belang voor kwaliteitsbeheer: Een nauwkeurig en betrouwbaar meetsysteem is van groot belang voor het handhaven van kwaliteitscontrole en voor het nemen van geïnformeerde beslissingen in productie- en procesmanagement.

Voordelen van Gage R&R:

  • Verbeterde meetnauwkeurigheid: Door de betrouwbaarheid van het meetsysteem te verzekeren, worden fouten en variabiliteit in het productieproces geminimaliseerd.
  • Verhoogde kwaliteit: Consistente en betrouwbare metingen dragen bij aan de algehele kwaliteitsstandaarden van producten en diensten.
  • Efficiëntie in productie: Vermindering van fouten en herwerk door accurate metingen verbetert de efficiëntie en doorlooptijd van productieprocessen.
  • Inzicht in procesverbeteringen: Gage R&R biedt essentiële gegevens die nodig zijn om voortdurende verbeteringen in productieprocessen te identificeren en te implementeren.

Het implementeren van Gage R&R binnen een organisatie draagt bij aan het fundament van een robuust kwaliteitsmanagementsysteem, waarin metingen een cruciale rol spelen bij het sturen van kwaliteit en efficiëntie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank