Kennisbank

Heijunka Box

Wat is de Heijunka-box?

De Heijunka-box is een visueel hulpmiddel binnen Lean Manufacturing en Just-In-Time (JIT) productiesystemen. Het is specifiek ontworpen om het Heijunka-principe van productienivellering te implementeren, waardoor productieprocessen efficiënter worden door een gelijkmatige verdeling van werklasten.

Kernfuncties van de Heijunka-box:

  • Kanban-kaarten: Deze kaarten zijn cruciaal binnen Lean en JIT-systemen en vertegenwoordigen specifieke productiehoeveelheden. Ze dienen als communicatiemiddel tussen verschillende onderdelen van het productieproces.
  • Organisatie van Kanban-kaarten: De kaarten worden georganiseerd in slots binnen de Heijunka-box, die overeenkomen met specifieke productie-intervallen, zoals dagelijks of wekelijks. Dit bevordert een gestructureerde en evenwichtige productieplanning.
  • Productiebalancering: De Heijunka-box helpt bij het nivelleren van de productie door hoeveelheden over de tijd te spreiden, gebaseerd op de klantvraag, wat leidt tot een voorspelbare en continue productiestroom.
  • Tijdshorizon: Het hulpmiddel wordt gebruikt om de productie te plannen over een vastgestelde periode, zoals een dag of een week, waarbij elke kaart staat voor een specifiek productieblok.
  • Integratie met Pull-systeem: Het ondersteunt het Pull-principe van Lean, waarbij productie start op basis van daadwerkelijke klantvraag in plaats van voorspellingen.
  • Flexibiliteit in productieplanning: De Heijunka-box biedt meer flexibiliteit dan traditionele productieplanningen, omdat het aanpassingen toestaat gebaseerd op actuele vraag.
  • Vermindering van verspilling: Dit instrument helpt verspilling te reduceren door overproductie en de noodzaak voor grote voorraden te minimaliseren.

Voordelen van de Heijunka-box:

De Heijunka-box is een tool die de principes van Lean Manufacturing ondersteunt door het bevorderen van een gebalanceerde en vraaggestuurde productie. Het optimaliseert productieprocessen, past deze aan aan wisselende klanteisen, minimaliseert verspilling en verbetert de algehele productie-efficiëntie. Dit instrument is vooral waardevol voor organisaties die streven naar een efficiëntere productie en verbeterde klanttevredenheid door een gestroomlijnde aanpak van hun productieactiviteiten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank