Kennisbank

Heijunka (Productienivellering)

Wat is Heijunka?

Heijunka is een kernprincipe binnen Lean Manufacturing, vaak geïllustreerd door praktijken bij het Toyota Production System. Het betreft het nivelleren van de productielast om een evenwichtige en continue productiestroom te garanderen. Deze aanpak is gericht op het verminderen van pieken en dalen in productieactiviteiten, wat leidt tot een meer voorspelbare en efficiënte productieomgeving.

Belangrijkste Aspecten van Heijunka:

  • Nivellering van Productie: Heijunka helpt bij het balanceren van zowel de hoeveelheid als de variëteit in productie, wat resulteert in een stabielere productieomgeving en minder fluctuaties in het productieproces.
  • Focus op Klantvraag: Dit principe zorgt ervoor dat productieplannen nauw aansluiten bij de klantvraag, waardoor overproductie en onnodige voorraadvorming worden voorkomen.
  • Reductie van Verspilling: Door een gestage productiestroom te handhaven, vermindert Heijunka verspilling door overproductie en de opslag van overtollige voorraden te elimineren.
  • Verbeterde Efficiëntie: Een gelijkmatige werklast vermindert druk en verspilling in het productieproces, wat leidt tot verbeterde operationele efficiëntie.
  • Verhoogde Flexibiliteit: Het vermogen om snel te schakelen tussen verschillende producttypes of -volumes verhoogt de productieflexibiliteit, wat essentieel is om aan veranderende klantbehoeften te voldoen.
  • Supermarktconcept: Heijunka maakt gebruik van het supermarktconcept waarbij producten in hoeveelheden worden geproduceerd die gebaseerd zijn op de klantvraag, vergelijkbaar met voorraadbeheer in supermarkten.
  • Ondersteuning van Just-In-Time: Door de productie te synchroniseren met de klantvraag, ondersteunt Heijunka het Just-In-Time (JIT) productiesysteem, dat streeft naar het minimaliseren van voorraden.

Voordelen van Heijunka:

  • Klanttevredenheid: Door nauwkeurig aan de klantvraag te voldoen, verbetert Heijunka de klanttevredenheid.
  • Lagere Operationele Kosten: Vermindering van verspilling en verbeterde efficiëntie dragen bij aan lagere operationele kosten en verbeterde winstgevendheid.

Heijunka is een effectieve strategie voor bedrijven die streven naar optimalisatie van productieprocessen, verbetering van klantenservice en reductie van kosten door efficiënt beheer van productieactiviteiten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank