Kennisbank

Het EFQM-model (European Foundation for Quality Management)

Wat is het EFQM-model (European Foundation for Quality Management)?

Het EFQM-model (European Foundation for Quality Management) biedt een raamwerk voor organisatorische excellentie, bedoeld om organisaties te helpen hun prestaties te verbeteren. Het model is opgebouwd uit negen criteria, verdeeld in ‘enablers’ en ‘results’. De enablers zijn de acties die de organisatie onderneemt, en de results zijn de uitkomsten die de organisatie bereikt.

Kernaspecten van het EFQM-model:

  • Helikopter View: Het model beschouwt de organisatie als een geheel, waarbij de nadruk ligt op de interconnectiviteit tussen verschillende functies.
  • Negen Criteria: Verdeeld in vijf enablers (Leiderschap, Mensen, Strategie, Partnerschappen & Middelen, en Processen, Producten & Diensten) en vier resultaatgebieden (Klantresultaten, Medewerkerresultaten, Maatschappelijke resultaten, en Belangrijkste resultaten).
  • Continuous Improvement: Het model promoot continue verbetering door zelfevaluatie, wat organisaties helpt bij het identificeren van sterke punten en gebieden voor verbetering.

Implementatie van het EFQM-model:

  1. Zelfevaluatie: Gebruikt voor het identificeren van sterke punten en verbetergebieden, wat helpt bij het prioriteren van initiatieven.
  2. Strategische planning: Helpt bij het ontwikkelen van een strategie die is afgestemd op de doelstellingen van de organisatie, in lijn met het EFQM-model.
  3. Stakeholder Engagement: Focus op verbeterde relaties met belangrijke belanghebbenden door nadruk te leggen op resultaten voor deze groepen.
  4. Duurzaamheid en Innovatie: Moedigt innovatie en duurzaamheidsinitiatieven aan, wat bijdraagt aan het lange-termijn succes.

Voordelen van het EFQM-model:

  • Verbeterde Kwaliteit: Consistente toepassing van het model leidt tot betere kwaliteitsmanagementpraktijken en hogere klanttevredenheid.
  • Flexibiliteit: Het model is aanpasbaar aan de unieke behoeften en situaties van verschillende organisaties.
  • Internationale Erkenning: Succesvolle implementatie kan internationale erkenning opleveren, wat de aantrekkelijkheid van de organisatie kan vergroten.

Het EFQM-model is een veelzijdige gids voor het implementeren van veranderingen en het nastreven van organisatorische excellentie, waardoor een cultuur van kwaliteit en continue verbetering ontstaat die essentieel is voor het succes op lange termijn.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank