Kennisbank

Gemiddelde (Mean)

Wat is het Gemiddelde (Rekenkundig Gemiddelde)?

Het gemiddelde, ook bekend als het rekenkundig gemiddelde, is een statistische maat die de centrale tendens van een gegevensverzameling aangeeft. Deze maat wordt berekend door de som van alle waarden in de dataset te delen door het aantal waarden, en geeft een algemeen beeld van waar de gegevens rond centreren.

Formule voor het berekenen van het gemiddelde:

  • Gemiddelde(μ)= (Som van alle waarden) / (Aantal waarden)

Belangrijke aspecten van het gemiddelde:

  • Centrale tendens: Het gemiddelde biedt inzicht in het ‘centrum’ van een dataset, wat helpt bij het identificeren van wat als normale of verwachte waarde wordt beschouwd.
  • Gevoeligheid voor uitschieters: Het gemiddelde kan significant beïnvloed worden door extreme waarden in de dataset. Deze uitschieters kunnen het gemiddelde aanzienlijk verhogen of verlagen, waardoor het een mogelijk vertekend beeld geeft.
  • Statistisch gebruik: Het gemiddelde is een fundament in zowel beschrijvende als inferentiële statistiek en is essentieel voor data-analyse en wetenschappelijk onderzoek.
  • Notatie: Het gemiddelde wordt vaak aangeduid met het Griekse symbool μ (mu) in wetenschappelijke en statistische rapporten.

Toepassingen van het gemiddelde:

Het gemiddelde wordt gebruikt in diverse vakgebieden zoals economie, onderwijs, wetenschap en techniek. Het is nuttig voor het analyseren van trends, het maken van voorspellingen en het beoordelen van de algemene kenmerken van gegevensverzamelingen.

Het gemiddelde is een fundamentele statistische maat die een onmisbare rol speelt in de analyse van gegevens, door een eenvoudige en direct begrijpelijke indicatie van de centrale waarde in een dataset te bieden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank