Kennisbank

Histogram (frequentieverdeling)

Wat is een Histogram?

Een histogram is een type grafiek dat wordt gebruikt om de frequentieverdeling van numerieke gegevens te visualiseren. Het is een effectief instrument voor het analyseren van de eigenschappen van een dataset en is van groot belang in statistiek en data-analyse.

Hoe een Histogram Werkt:

  • Categorieën of Bins: De gegevens worden opgedeeld in verschillende categorieën of ‘bins’, die worden weergegeven op de horizontale as van het histogram. Elke bin vertegenwoordigt een specifieke intervalgrootte.
  • Frequentie: Op de verticale as wordt de frequentie weergegeven, dat is het aantal waarnemingen binnen elke bin. Dit toont hoe vaak gegevenswaarden binnen die specifieke intervallen voorkomen.
  • Vorm van de verdeling: De vorm van het histogram (symmetrisch, links-scheef, rechts-scheef) biedt inzicht in de verdeling van de gegevens en kan helpen bij het identificeren van trends en afwijkingen.

Belangrijke Inzichten Die Een Histogram Biedt:

  • Centrale Tendens: Histogrammen helpen bij het visualiseren van centrummaten zoals het gemiddelde (het balanspunt), de mediaan (het middelste punt), en de modus (de meest voorkomende waarde).
  • Spreiding: De breedte en vorm van de distributie in een histogram kunnen inzicht geven in de spreiding van de gegevens, inclusief bereik en standaarddeviatie.
  • Uitschieters: De aanwezigheid van afzonderlijke balken op grote afstand van de rest kan wijzen op uitschieters of extreme waarden.
  • Normaalverdeling: Wanneer een histogram een duidelijke, klokvormige curve vertoont, duidt dit vaak op een normale verdeling van de gegevens.

Toepassingen van Histogrammen:

Histogrammen worden veel gebruikt in kwaliteitscontroleprocessen, statistisch onderzoek en data science. Ze zijn essentieel voor het analyseren van de frequentieverdeling en zijn nuttig voor het nemen van beslissingen die gebaseerd zijn op een statistisch onderbouwd begrip van gegevens. Door inzicht te geven in de gegevensverdeling, helpen histogrammen bij het optimaliseren van processen en het verbeteren van besluitvorming.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank